torsdag 14. april 2011

Løgn, missforståelse, eller ...?

I siste teknisk ukeblad (papirversjonen) har Erik Bye og Ole Humlum et innlegg der de kommer med en del påstander om klima. Da jeg ikke har tilgang til bladet kan jeg kun kommentere en av dem nå: Bye og Humlum påstår at når IPCC gir en prosent for at noe skal slå til bygger det på håndsopprekning i IPCC, og dermed kun viser enigheten/uenigheten i IPCC. Dette er enten en missforståelse hos Bye og Humlum eller en bevist løgn. Når IPCC oppgir at noe er 90 % sannsynlig er dette en måte å gjøre et anslag av usikkerheten i forståelsen av et fenomen. Grunnen til at IPCC har valgt denne måten å angi usikkerhet på er nok et forsøk på å gjøre noe ekstremt komplekst tilgjengelig utenom et snevert vitenskaplig publikum, om de lykkes er et annet spørsmål.

###############
Korreksjon 4.5.11: Jeg beklager at jeg glemte Kjell Stordahl i det opprinnelige innlegget.

##############
Korreksjon 6.5.11: Tittelen er endret fra "Løgn eller missforståelse" til "Løgn, missforståelse, eller ...?" Dette skyldes at jeg unødvendig hard sårt Bye med flere med den originale tittelen. Det var aldri meningen å stemple Bye med flere som løgnere. Se forøvrig duskusjonen under.

tirsdag 5. april 2011

Annmeldelse av "Klima forklart"

Christian Bjørnæs har gitt ut en bok med den ambisiøse tittelen klima forklart, men klarer han å leve opp til tittelen? 

Bjørnæs beygger opp en lettlest fortelling som snor seg gjennom klimaforskningen fra Svante Arrhenius og frem til i dag. Han gir et greit sammendrag av hvordan mye av forskningen henger sammen. Mye av utviklingen fra de relativt enkle beregningene Arhenius bedrev for over 100 år siden til dagen avanserte modeller gir han et greit bilde av.  Så på tross av dette som tilsynelatende kan gi en god faktabasert bok om klima er det noe uforløst over "Klima forklart".

Det første som slo meg når jeg leste boken var mangelen på driv. Dette er en bok som beveger seg rolig og korrekt bortover klimaforskningen ganger. Den skaper lite nysgjerrighet, og er du ikke veldig opptatt av klima faller du raskt av.

Det andre som jeg sliter litt med i en bok med tittelen "Klima forklart" er mangelen på forklaring. Bjørnæs kommer aldri inn på for eksempel fysiske forklaringer. Han nevner drivhuseffekt og strålingspådriv uten å gå inn det komplekse spillet med absorpsjon og emisjon.

Det tredje er at han rører nesten ikke det politiske maktspillet som er ute å går om klima.

Oppsummert: Dette er altså en bok for personer som er levende opptatt av klima og klimaendringer, personer som stort sett kan stoffet fra før.