mandag 11. januar 2010

Without the hot air

Til jul fikk jeg en svært leseverdig bok: Sustainable Energy - without the hot air av David J. C. MacKay.

MacKay er fysiker fra Universitet i Cambridge, og bruker sin forståelse for fysikk til å sette skalaen innen behovene for energi i riktig størrelsesorden.

I del 1, "Numbers not adjektives", tar han utgangspunkt i UK og hvilke energibehov UK har i dag, samtidig som han ser på potensialet i ulike former for energi. Det hele illustreres ved hjelp av to lett forståelige søyler som viser energipotensialet og energibehovet. Alle energiformer er omregnet til personlig forbruk i kWh/d (Kilowatttimer per dag per person): Del 1 avsluttes med at han oppsummerer at gjennomsnittspersonen i UK bruker 125 kWh/d, og at det i dag er potensiale på 18 kWh/d etter at en tar inn politiske og økonomiske faktorer. Ser en bort fra det siste kan UK's energibehov i dag nesten dekkes.

Del 2 "Making a difference" brukes til å gå gjennom potensialet og begrensningen til ulike tiltak for å øke mengden fornybar energi i systemet. Her knuser han slagordet "Every little helps", med å forklare enkelt og greit at om alle gjør litt oppnår vi litt. Videre bruker han delvis sitt eget liv, og delvis UK, som eksempel på hvilke tiltak som virkelig hjelper om en ønsker å få ned forbruket. Etterissolering av hus er viktigere enn å ta ut mobilladere, o.l. Denne delen av boken avsluttes enkelt og greit med 6 ulike planer for fremtidig energi i UK, og apellen om at uansett hvilken plan en velger å følge så sørg for at sluttsummene stemmer. Han nevner også klimaendringene, men lar dette være underordnet energisikkerhet.

Del 3 går mer teknisk inn på de ulike løsningene. Der er det ganske så detaljerte forklaringer og utregninger, samt gode peker på videre informasjon.

MacKay bruker et meget lettlest språk, og gjør det helt klart at han fra starten av boken ikke er interessert i alle detaljene, men vil gi et godt overblikk. Alt i alt en meget leseverdig bok som du enten kan kjøpe, låne eller laste ned fra: http://www.withouthotair.com/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar