fredag 12. mars 2010

Hjernevask

Harald Eias program hjenevask har klart to ting: Å bli en publikumssuksess, og bli omdiskutert i fagmiljøet. Hvordan har han klart det? 
Forutsetningene for å bli noe bra lå der på forhånd:
  • Eia er sosiolog, og har faglig forståelse
  • Eia har jobbet med media i drøyt 15 år (http://snl.no/Harald_Eia)
  • Eia er en kjent og populær person
  • Arv og miljø angår den enkelte
Eias store grep er at han blander sin kunnskap om sosiologi, medierfaring og livserfaring. Ut fra denne blandingen stiller han enkle spørsmål til forskere, men lar dem ikke slippe unna med enkle svar. Responsen er debatt som du blant annet kan følge på Facebook: http://www.facebook.com/pages/Hjernevask/338179020893
Som klimaforsker er det å ikke slippe unna med enkle sannheter en ønskedrøm. Når jeg er ute i media slipper jeg nesten alltid unna med enkle svar og forenklinger, det gjør de som fornekter klimaendringene også. Det hadde vært utrolig godt om en tilsvarende Harald Eia hadde gått løs på realfag og lagd program som går dypere inn enn overfladiske 30 sekunder i media. Fra mitt ståsted hadde det vært en drøm om både klimaforskere og klimafornektere hadde blitt konfrontert på en saklig måte med motforestillinger. Hadde "Hjernevask" sin ramme blitt anvendt på våre fagfelt hadde vi måtte skjerpet vår omgang med media, og alle tomme rykter o.l. blitt lagt død en gang for alle.

Har du ikke sett programmet? Det ligger ute på NRK sine nettsider: http://www.nrk.no/programmer/sider/hjernevask/


Også publisert på meteorologforeningen

Eksempler på omtaler og diskusjoner i media: VGAftenpostenAftenpostenAftenpostenDagbladetDagbladetDagbladetDagbladetDagbladet, NRKUniversitas