tirsdag 24. mai 2011

Utviklingen av et stasjonsnett

Meteorologisk institutt ble opprettet i 1866. Som en vesentlig del av oppgaven til instituttet har forvaltning av målestasjoner stått sentralt. Dette er et stasjonsnett som ikke har vært statisk i de årene som har gått. Under har jeg lagd et kart ved hvert 10 år fra 1860 til 2010 og satt disse sammen til en film: