torsdag 16. januar 2014

Godt varmt nytt år

I julen søker vi alle varme, og Oslo har vi fått det; en varm jul. Faktisk viser målingene på Blindern at vi akkurat gjennomført den varmeste julen siden målingene startet i 1937. Nå er det kanskje to ulike former for varme det er snakk om, og hvilken varme en opplevde i jula vil nok være individuelt, men det som er sikkert er at i måleserien fra Oslo-Blindern har feiret juleuken (her definert som 24.12 – 31.12) med et gjennomsnitt på 4,2 °C i 2013. Om gjennomsnittet av juleuken for 10 og 10 år legges til grunn er den siste dekaden den varmeste, selv med de kalde juleukene i 2009 og 2010.

Drømmen om en hvit jul ble nettopp det på Østlandet i 2013, en drøm. I Oslo kunne vi se langt etter snøen, faktisk er det bare 2006, 1974 og 1957 (senorge.no) vi måtte se like langt etter snø på julaften.  Sjansen for å ha snø på julaften i Oslo har også gått ned fra 8 av 10 julaftener på 1980 tallet til 5 av 10 nå. En annen måte å studere denne utviklingen er å se hvor mange dager med snø vi har i oktober, november og desember. På 1980 tallet var det typisk 35 - 40 dager med snø før nyttårsaften på Blindern, det siste tiåret hadde rundt 20 dager med snø før jul på Blindern. De store årlige, og naturlige, variasjonene gir utslag som at det f.eks. i 2013 var 8 dager med registrert snø på Blindern, og 32 dager i 2012. Og kanskje er det litt skremmende at det som ble opplevd som en tidlig start på vinteren i 2012 matcher en vanlig start på vinteren rundt 1980?

Med fare for å få motbør av alle Norges barn kan jeg vel si at det vel egentlig ikke viktig med snø i juleuken (selv om det er fantastisk når vi har det), men disse merkedagene gir anledning til å se på endringene vi finner i naturen. Her ser vi at vinteren i Norge, enten vi måler den ved hjelp av temperatur eller ved hjelp av dager med snø har gått markant tilbake. Dette er klimaendringer vi må forholde oss til enten vi vil det eller ei.

Med dette vil jeg ønske alle et godt nytt år med godt og tjenlig vær.

Denne er tidlige publisert i Aftenposten Viten, og diskusjonen skjedde der: www.aftenposten.no/viten/Godt-varmt-nyttar-7422901.html