torsdag 26. november 2009

Climategate

Private eposter og dokumenter fra Phil Jones ved CRU har som kjent ulovlige blitt lagt ut på internett. Dette omtales i en del miljøer som Climategate. Climategate spiller på Watergate-skandalen fra 1974.

Kort sammendrag av Watergate var at republikanere ble tatt for å bryte seg inn hos demokratene i hensikten å installere lytteutstyr. Dette føret til president Nixon måtte trekke seg fra presidentembedet.

Hva er likhetene mellom Watergate og den såkalte Climategate: Noen har, eller har prøvd, å skaffe seg ulovlig informasjon. I 1974 var det Republikanerne som hadde gjort noe ulovlig, i 2009 er det klimafornektere som har gjort noe ulovlig. I 1974 måtte republikanerne ta sitt fall, faller de skyldige denne gangen?

Heleri av informasjon?

Nå vet jeg ikke hva benevnelsen på å spre ulovlig informasjon på nettet. Sprer en ulovlig innhentete gjenstander (tyvegods) er det heleri. Sprer jeg mine mp3 filer på nettet kalles det piratvirksomhet. Hva er det klimarealistene gjør nå når de sprer disse opplagt ulovelig innhendete epostene: Heleri eller piratvirksomhet?

tirsdag 24. november 2009

Krig og kjærlighet

I forrige uke ble det foretatt et datainnbrudd hos CRU der blant annet eposter til Phil Jones ble lastet ned ulovlig. Phil Jones er blant annet kjent for å være en av hovedmennene bak CRU sin globale temperaturserie, og på andre måter sentral i klimaforskningen. Fra disse epostene begynner nå sitater å flyte rundt på nettet som et bevis på klimaforskningens konspirasjon. Olav Kvalheim fra Universitetet i Bergen kaller det for avsløring av klimamafia. Er det egentlig så ille?

Først måe en prøve å forstå forskningen karakter:

  • Forskning blir aldri sikker. Forskning består i å sette ut teorier og teste disse. Et grunnleggende prinsipp er at en aldri kan bekrefte en teori, kun verifisere og avkrefte. Som en konsekvens av dette vil det alltid være forskergrupper der ute som jobber med å avkrefte en hver teori som er satt frem, feilaktige teorier vil etter en tid bli forkastet. Når dette ikke har skjedd innen forholdet mellom klima og klimagasser skyldes det en av to ting: Ingen har kommet med en bedre forklaring, eller teorien stemmer med virkeligheten.
  • Det er konkurranse i mellom forskere og miljøer. Årlig bruker forskningsmiljøer store resurser på å sette sammen prosjektforslag og skrive søknader. Når disse feiler blir forskerne naturlig nok skuffet.
  • Det er bare feilbarlige mennesker. Vi mennesker er utrolig dyktige til å finne på nye sprell hele tiden, men vi har også en tendens til å gjøre småtabber. Henter noen frem 10 år gammel fra nesten hvem det skulle være og ber dem forsvare setning for setning vil dette bli problematisk. Sammenhengen er som regel for lengst spist av historien.
Når en ser på dette blir spørsmålet om epostene til Jones avslører en stor konspirasjon eller fagfolk som kommuniserer sammen om fag, gleder og sorger? Jeg har inntrykk av det siste, og at fagets kjerne ikke er berørt.

Klimafornekterne snakker av og til om etikk og moral i den form av at de føler seg sensurert. Er det riktig å bryte seg inn hos andre? er det slik at fornekterne ser på diskusjonen om klima og klimaendringer som krig, og at i krig og kjærlighet er alt tillatt? Jeg mener at her har noen gjort grove overtramp i form av innbrudd, og at en høyverdig handling uansett ståsted er å ikke bruke dette uriktig skaffet materialet.

Er det tilfeldig at dette innbruddet skjedde nå? Nei om noen uker er forhandlingene i København i gang for fullt, og grupper med store resurser ønsker at disse skal feile. For å lansere en liten mot-konspirasjon: Er det klimaforskerne som har de største økonomiske incentivene i en klimadiskusjon, eller er det grupper som lever av å kunne sende ut drivhusgasser til atmosfæren?

###########Tillegg: Mediedekning
Nettavisen: 1, 2, 3, 4,
VG:
Dagbladet: 1
TU: 1