torsdag 19. september 2013

Is og flott verktøy

Da har årets issmelting i Arktis kulminert, og heldigvis ble det ikke rekord. I følge NSIDC.org er det nesten 2 millioner kvadratkilometer mer isdekke i Arktis i år enn i fjor (til sammenligning er middelhavet omtrent 2,5 millioner kvadratkilometer.
Sammenligning av årets og fjorårets isdekk
Faktisk er årets største isdekke på størrelse med 2009, og det 6. minste arealet som er målt.
Isdekke fra 2007 til i dag
Grafikken over er lagd i NSIDC sitt online verktøy som gir en god anledning til å plotte ulike år mot hverandre, og for eksempel året i år sammenliknet med normalperioden 1981 - 2010:
2013 sammenliknet normalperioden 1981 - 2010. Grått felt er to standardavvik fra middelverdien.
Grafikken over er ikke akkurat 100% så jeg anbefaler en tur på verktøyet til NSIDC.

mandag 24. juni 2013

Svalbard og Oslo

Homogenisering av stasjoner er vanskelig. Jeg har skrevet litt om dette før i "Flyttet, delt, skjøtet, homogenisert". Nå har de som jobber med dette på mer seriøst plan en min lille test av høydekorrigering homogenisert Oslo-Blindern og Svalbard lufthavn på nytt. Under er en graf over årlige avvik fra normalen for disse to nye seriene, som ligger i sin helhet ute på eKlima.

Årlig temperaturavvik fra normalen

Engenes feilaktige klimapåstander

For en tid tilbake hadde jeg følgende innlegg i Utdanningsnytt (legger det her så jeg har det samlet med det mer eller mindre vettuge jeg har skrvet de siste årene):

Engenes feilaktige klimapåstander 

Per Engene har i Utdanning 6, 22. mars 2013 et lengre innlegg om klima, som dessverre gir et fullstendig feilaktig bilde av jordens klima.

Aase: Peer du lyver!
Peer Gynt: Nei, jeg gjør ej!
Aase: Naa, saa band paa, det er sandt!
Peer Gynt: Hvorfor bande?
http://no.wikisource.org/wiki/Peer_Gynt/F%C3%B8rste_akt

Sjeldent har det vært så fristende å sitere Ibsen i klimadebatten som nå. Per Engene har i Utdanning 6, 22. mars 2013 et lengre innlegg om klima, som dessverre gir et fullstendig feilaktig bilde av jordens klima. Nå anklager jeg ikke Engene for å lyve; for å lyve, innebærer så vidt jeg vet, en bevist handling om å komme med usannheter. Det er ingenting i Engene sitt innlegg som tilsier at han lyver, bare at han har en veldig skjev oppfatning av klima og klimaforskning. Det blir en for stor jobb å tilbakevise alle påstandene til Engene i et innlegg, så jeg vil trekke fram et par eksempler:

Engene påstår følgende i første avsnitt: "På to år fra 1989 steig "global" temperatur med 2 grader". Nå er det slik at f.eks. NASA sin globale temperaturserie GISS viser at temperaturen i 1990 var 0,15 C høyere enn i 1989. Den var omtrent uendret fra 1990 – 1991, og sank igjen med 0,2 C fra 1991–1992. Ser en det i litt større sammenheng, er det klart at spranget fra 1989–1990 er et av de større, men ikke det største. I klimaspørsmål er det viktig å finne brudd i dataserier, som Engene her prøver. Men en må forholde seg seriøst til fakta.

I neste del påstår Engene "at temperaturen i Oslo er 7–8 grader høgare enn utanfør byen". Dette bør være lett å sjekke, for eksempel kan vi se på årsnormalen for lufttemperaturen på Blindern og noen omliggende steder: Normalen i Oslo er 5,7 grader Celsius, mens f.eks. Asker (som ligger helt i skogkanten) er 5,2 Celsius, Gardermoen 3,8 Celsius, Færder fyr 7,4 Celsius, og Ås 5,3 Celsius. Denne temperaturforskjellen kan i stor grad forklares ut fra høydeforskjellen til stasjonene og at Færder fyr ligger ute i havet. Engene sin påstand om den enorme oppvarmingen i Oslo bygger på en kjøretur av Ole Humlum. På den kjøreturen gjennomfører Humlum en utmerket målefart, der han måler temperaturen langs kjøreruten. Denne målefarten viser at det er betydelig varmere nær Blindern enn på Skedsmo og i Sørkedalen i den aktuelle tidsperioden. Humlum påstår så at han har oppdaget, og dokumentert, urban oppvarming. Det han egentlig har funnet er en inversjon, som er sterk over Skedsmo/Olavsgård og Sørkedalen og mye svakere over Oslo. Grunnen til denne forskjellen er forårsaket av landskapet, der kulden over Blindern/Oslo drenerer ut i Oslofjorden mens kulden samles i Sørkedalen og området mellom Skedsmo og Olavsgård. Dette har ingenting med menneskelig oppvarming å gjøre.

Per Engene ønsker å bli tatt som en seriøs debattant i klimadebatten, i så fall må han slutte å fare med denne typen feilaktige påstander.

fredag 22. mars 2013

En liten pause

Dette er bare en kort melding for å si at jeg tar en pause med denne bloggen. Grunne er at jeg ser jeg ikke klarer å holde en jevn nok produksjon av innlegg og svar på kommentarer til at den bør fortsette i dagens form.  Inntil jeg ser en mulighet for det kommer jeg ikke regelmessig til å oppdater bloggen. det kan hende jeg kommer med noen enkelt-innlegg.

Takk for nå, og god påske

fredag 8. februar 2013

Slått på oppløpet

Det er et standhaftig rykte at global oppvarmiong stoppet i 1998. Et rykte som bygger på at naturlige variasjoner i klimasystemet har gitt kurver som viser en relativt beskjeden oppvarming i den perioden. Figuren under er fra den utmerkede bloggen kollokvium.no.
Utviklingen av global temperatur i tre ulike datasett for perioden 1998 - 2007 2012. Kilde kollokvium.no.
For å gå inn i dette har jeg litt på og av de siste ukene jobbet med fremstillingen av utviklingen av global oppvarming i denne perioden relativt til tidligere perioder, men før jeg kom i mål med dette kommer Bjørn H. Samset med en mye bedre blogg i kollokvium.no.

fredag 1. februar 2013

OkklusjonFor et par uker siden mottok jeg en epost om boken Mark A York. Eposten, som var videresendt fra M. A. York, inneholdt følgende setning: "After years of trying to get a major publisher for my global warming thriller, Warm Front, my answer to State of Fear, I decided to put it onKindle." Denne setningen inneholdt flere punkter som pirret nysgjerrigheten min, så jeg kjøpte den og her er en kort anmeldelse:

Boken "Warm Front" av Mark A. York er noe så sjeldent som en thriller om global oppvarming. Boken er bare gitt ut på Kindle, d.v.s. kun elektronisk gjennom Amazon (i praksis det samme som eget forlag). Handlingen i boken er at vi følger biologen Jack Sheldon og journalisten Sam Emory, begge lokalisert i Alaska, sin kamp for å få ut god klimakunnskap til befolkningen samtidig som de prøver å hindre utviklingen av oljefelter i sårbare områder i Alaska (Noe som er svært politisk aktuelt). Dette gjør at de  kommer i søkelyset til sterke krefter som ønsker å utvinne oljen i Nord. dette kunne legge grunnlaget for en glitrende roman.

Hvorfor fikk ikke York gitt ut romanen via et større forlag? Var det sensur? Min konklusjon etter å ha lest boken er at jeg forstår forlagene svært godt. Jeg tror Mark A. York ganske enkelt vil for mye med boken. Han vil gi oss god klimakunnskap. Han vil beskrive kampen om å få vitenskap som grunnlag for politiske bestemmelser. Han vil skrive en god thriller der han også har med litt Romeo og Julie kjærlighet. Dette fører til at han har med noen, tildels veldig lange, passasjer om vitenskapen bak global oppvarming. Han har til og med tatt med grafer. Heltene utsettes for ekstreme actionscener og sistesekundsredninger i et etterhvert svært forutsigbart mønster. Den politiske kampen males bare med to farger: Nysnø-hvit og sorthull-svart. Menneskene blir litt pappfigurartige, York klarer ikke å gi et troverdig bilde av sjelelivet til disse menneskene.

Istedenfor en gnistrende het politisk thriller eller en iskald nervespisende spenningsbok gir York oss noe midt mellom, kanskje "Okklusjon" hadde vært et bedre navn?

fredag 25. januar 2013

Norge 2012


Kort oppsummering av Norge i 2012 viser at temperaturen var like over Normalen, og nedbøren var like over normalen. Sammenlikner vi med perioden 1981 - 2010 er nedbøren like over normalen og temperaturen like under normalen, noe som nok matcher det generelle inntrykket at det har vært er kaldt og vått år.

Nedbøren for Norge som helhet. Prikkene viser de årlige nedbørmengdene med 2012 markert i rødt. Den grønne heltrukne linjen er normalen og den kortere grønne stiplede linjen er gjennomsnittet av 1981 - 2010. Den blå linjen er et glidende 10 års middel, og den tynne blå stiplede linjen er trenden gjennom hele datasettet.

Temperaturen for Norge som helhet. Prikkene viser de årlige temperaturene med 2012 markert i rødt. Den grønne heltrukne linjen er normalen og den kortere grønne stiplede linjen er gjennomsnittet av 1981 - 2010. Den røde linjen er et glidende 10 års middel, og den tynne røde stiplede linjen er trenden gjennom hele datasettet.

mandag 7. januar 2013

Oppsummering 2012

Nå har vi passert 2012, og jeg må se tilbake på nok et år med lavere aktivitet enn planlagt: Jeg har for eksempel ingen innlegg i desember og november. I staten av 2012 kom jeg med noen varsler:

 • Ingen markant nedgang i global temperatur:
  HadCru 4 endte med ca 0,45 C over normalen, noe som er varmere enn f.eks 2011
 • Overraskelser i været:
  Her er det alltid noen ovverraskelser, selv om det ikke var like markant som endring i vannføringen året før, men den varme mars kan være en ovverraskelse.
 • Mange naturskader:
  Nok en våt sommer ga mange naturskader, men den mest markante hendelsen var nok Frida som kom med mye vann til Buskerud.
 • Dommedagen 21.12:
  Maken til ukritisk spredning av ikke vitenskaplig tøys enn media presenterte i forbindelse med denne dagen skal en lete lenge etter, men som jeg og andre sa kom den ikke.
 • Spredning av forvirring i klimadebatten:
  Her er det bare å følge debatten tett så ser en at dette skjer. For meg er vel kanskje det værste eksempelet på denne typen spredning av forvirring/støy klimarealistenes utsending av en brosjyre med mange kjente feil til skolene.