fredag 11. november 2011

Flekker og lokale variasjoner

I Aftenposten 8.november er det en klimaartikkel (del 1, side 14) der blant annet jeg er sitert. I artikkelen kommer det frem at Pål Brekke mener at en lite aktiv sol, gjennom lite UV-stråling, er årsaken til de kalde vintrene vi har hatt. En indikator på aktiviteten på solen er solflekkene, (Liste finner du her). Når jeg så plotter månedsvise tall for solflekker mot temperaturavviket på Østlandet (fra eKlima.met.no) for vintermånedene får jeg grafen under.
Solflekker (Horisontalt) plottet mot temperaturavviket på Østlandet (vertikalt) for vintermånedene desember, januar, og februar.  (Klikk på figuren for å få den i stort)
Nå er det sikkert mange mekanismer en slik enkel betraktning ikke tar med, men for meg ser det ikke ut til å være et klart bilde på at stor solaktivitet gir et varmt Østland i Norge