onsdag 23. mai 2012

Illusjonen om politisk styrt forskning

I Romerikes blad ca 30.april hadde jeg følgende leserinnlegg på trykk:

I Romerikes blad 25.04.12 kommer Synnøve Eliassen med mange påstander om klimaendringer og IPCC (FNs klimapanel). Dessverre er det en rekke unøyaktigheter som gjør at det hele blir veldig skjevt fremstilt. Eliassen gjentar for eksempel det hardnakkede ryktet om at IPCC er politisk styrt, og jobber med å bevise at det er en menneskeskapt klimaendring. Dette er feil, og følgende står eksplisitt på nettsidene til IPCC om prinsippene for arbeidet: «…å foreta en omfattende, objektiv, åpen og gjennomsiktig gjennomgang av vitenskaplig, teknisk og sosioøkonomisk informasjon relevant for forståelsen av risikoen ved menneskapte klimaendringer. IPCC sine rapporter skal være nøytrale I forhold til politik…» Som det går fram av dette står det ikke noe om å bevise menneskeskapte klimaendringer; derimot er ord som objektiv, åpen gjennomsiktig og nøytral brukt.

Et annet eksempel på skjev fremstilling går på temperaturutviklingen de siste årene. Hun påstår at målinger viser en utflating av temperaturen, uten å gå inn på bakgrunnen for dette. Denne tilsynelatende utflatingen skyldes variasjoner i jordens klimasystem, bl.a. forårsaket av El Niño. Korrigerer man temperaturkurven for denne typen kjente effekter forsvinner «utflatingen». Eller en kan dele opp temperaturserien etter styrken på El Niño. Gjør en denne typen oppsplitting, for eksempel i tre, finner en tre sett med data som viser entydig oppvarming.

På slutten av innlegget fremstiller Eliassen det som om det er noe nytt i IPCC sammenheng å snakke om naturlige variasjoner. Den første IPCC-rapporten (1989) er fullstendig dominert av naturlige variasjoner, det er først i den andre rapporten i 1995 at det blir sagt at vi trolig har en menneskeskapt klimaendring. Etter den tid har forskningen på klimasystemet kommet mye lengre, og forståelsen av både menneskeskapte og naturlige bidrag mye større, noe som reflekteres i de påfølgende rapportene.

onsdag 16. mai 2012

Klima og 17 mai

I morgen er det 17. mai, an av dagene det norske folk er mest opptatt av været. Skal du ha værvarsel for 17. mai der du er anbefaler jeg yr.no, og ønsker du å se historikken der du er har yr.no denne siden å by på: http://www.yr.no/observasjonar/1.5635483

Under har jeg jobbet litt med data fra Oslo-Blindern for å se om det er noe klimasignal i datasettene fra 17.mai.:
Nå er det ikke helt lett i grafikken over, så jeg la ut originalfilen her. Som en raskt ser må 1980 ha vært et ekstremt varmt år, mens 2008 var et lavmål om en ser temperaturmessig.  Nå skulle jeg jakte på evt. klimasignal på nasjonaldagen. det neste steget blir å midle for hevr dekade, dat ser det noe slikt ut.
Fortsatt ikke no tydelig signal å hente ut, bortsett fra at 1971 - 1980 stikker frem som en periode med varme 17. mai i Oslo, noe som delvis skyldes den ekstreme 1980. Går vi for 30 års perioder blir det slik:
Her er det en form for klimasignal med at påfølgende 30 årsperioder er stadig varmere, med unntak av siste periode.

Til slutt må jeg smekke meg selv på fingrene: det er selvfølgelig fullstendig useriøst å plukke ut en enkeltdag i en slik analyse.

For å oppsummere det hele: Jeg vil ønske dere alle en riktig god 17. mai.