mandag 7. desember 2009

COP15

Da er COP15 i gang. Først blir det en uke der embedsverket med flere jobber intenst for å legge et grunnlag lederne kan jobbe videre fra. Neste uke kommer statsleder fra mange land for å sluttforhandle en avtale. Nå er det ikke mange som forventer en juridisk bindende avtale, men forhåpentligvis kommer det en bindende plan om fremdrift frem mot en avtale.

Det er mange utfordringer som står foran menneskeheten før en avtale er på plass. Noen av de største er:
  • Finansiering. Det må mange penger på banen, både i form av tilpasningstiltak i uland, og tiltak for å få ned utslippene.
  • Tidsplan: Kina vil ha en klar fremdrift til 2020, USA vil ikke ha en avtale med kortere frist enn 2050. I følge Solheim vil Nore og mange andre ha en plan med frister i 2020 og nye frister i 2050.
  • Form på avtale: USA vil ha en lik avtale for alle.  Kina og India med flere vil ha en ulik avtale ut fra grupperinger.
  • Størrelse på kutt: Foreløpig har bare landene lagt frem kutt i underkant av 50 % av hva som behøves.
Dagbladet har i anledning åpningen av konferansen lag en felles leder med 56 andre aviser.

Oppdatering: 
Som et lite bakteppe til forhandlingene i København la jeg ut en kort sak på met.no der jeg viser at vi nå er inne i den varmeste perioden vi har instrumentmålinger for i Norge. Dette har blitt snappet opp av media, f.eks Dagbladet, VG, TU, og Aftenposten.