torsdag 19. september 2013

Is og flott verktøy

Da har årets issmelting i Arktis kulminert, og heldigvis ble det ikke rekord. I følge NSIDC.org er det nesten 2 millioner kvadratkilometer mer isdekke i Arktis i år enn i fjor (til sammenligning er middelhavet omtrent 2,5 millioner kvadratkilometer.
Sammenligning av årets og fjorårets isdekk
Faktisk er årets største isdekke på størrelse med 2009, og det 6. minste arealet som er målt.
Isdekke fra 2007 til i dag
Grafikken over er lagd i NSIDC sitt online verktøy som gir en god anledning til å plotte ulike år mot hverandre, og for eksempel året i år sammenliknet med normalperioden 1981 - 2010:
2013 sammenliknet normalperioden 1981 - 2010. Grått felt er to standardavvik fra middelverdien.
Grafikken over er ikke akkurat 100% så jeg anbefaler en tur på verktøyet til NSIDC.