onsdag 31. august 2011

Isen i Nord

Litt sløv i år, så jeg fikk ikke med meg når "den historiske begivenheten" at Nors-Øst og Nord-Vest pasasjen åpnet seg. Jeg skriver historisk med gåseøyne da dette ville vært en historisk begivenhet for 5 år siden, men nå er det nærmest blitt en vanlig begivenhet.Status ved utgangen av august er at vi har litt mer is enn 2007, men mindre enn årene i mellom.Været i Arktis de neste to ukene vil avgjøre om vi får ny rekord eller ikke. Den viktigste faktoren her er om vinden sprer isen utover eller samler isen.

torsdag 4. august 2011

Hva er global temperatur

Nå har endelig det meste av datasette brukt til å lage HADCRU3 blitt tilgjengelig. Det tok ikke lang tid fra dette ble tilgjengelig før Wattsupwiththat prøvde å slakte vitenskapen bak å lage globale temperaturutviklinger. Her kommer kjente "slagord" som "Det finnes ingen global temperatur". Selvfølgelig har han rett det finnes ingen global temperatur. I seg selv er egentlig en global temperatur uinteressant. Det som er interessant er om en kan bruke den store mengden med lokale temperaturmålinger til å si noe om en global utvikling. Om en kan sammenstille informasjonen i de lokale målingene til å si se om en har noen tendenser i utviklingen globalt. Her mener jeg at forsøkene fra CRU, GISS, osv gir oss svært nyttig informasjon om den globale utviklingen.

I bunn og grunn kan jeg ikke se at Watts kommer med noen store nyheter i sin analyse:

  • Det er ingen hemmelighet at det er store forskjeller på de lokale utviklingene. 
  • Det er ingen hemmelighet at det er forskjell i effekten på de ulike årstidene. 
  • Det er ingen hemmelighet at en endringer i stasjonsutvalg skaper støy.
Watts skriver at dette er første gang han har hatt muligheten til å studere denne forskjellen. Hvorfor det? Sigmund Hov Moen har lastet ned en haug med månedlige data i sin tjeneste rimfrost.no, så det kan ikke være en uoverkommelig jobb å få tak i datasettene, selv om CRU sine datasett ikke har vært tilgjengelig på grunn av avtaler med dataleverandører.

Is om sommerenDet er en stor likhet mellom klimaforskere og barn: Kunnskap om sommerens is er en naturlig del av tilværelsen. Nå er det en liten forskjell i isen barna fortrekker, og den klimaforskerne ser på, for etter hvert som sommeren går mot slutten vendes forskernes blikk mot nordpolen, og tilstanden til isen i nord. 3. august kom nyhetene fra NSIDC, årets juli setter rekord i stor avsmelting. Dette setter årets sesong inn i et historisk bilde av en iskappe i arktis som minker raskt. Det er ennå en måneds tid igjen av årets smelteseong, og utviklingenfølges nøye.

Tallene fra Cryosphere today er helt tilsvarende. Begge de to overnevnte institusjonene gjør i praksis det samme: de gir et tall for utbredelsen av isen i nord. Isutbredelsen er et relativt lettvint mål da en nesten kan ta det rett ut fra satelittbildene (selvfølgelig med korreksjoner for drift i instrumenter og andre homogenitetsbrudd). Isutbredelsen vil alltid være en kombinasjon av ismengden og det fremherskende vindsystemet. Med andre ord kan en sesong med stor isutbredelse ha mindre is enn en sosong med liten isutbredelse. Universitetet i Washington har lagt seg på en litt annen metodikk der de prøver å beregne isvolumet ut fra satelittbildene. Om en finner tendensen i isutbredelse skremmende er historien isvolumet forteller mye mer skremmende. Her er det en gjennomgående trend med  minkende ismengder.
Året 2007 som står frem i tallene fra f.eks. NSIDC som det mest ekstreme blir plutselig bare et år i rekken med minkende is. Årets sesong ser ut til å bli den sesongen med minst is i hele serien.

Smeltesesongen varer i en måneds tid til, og kulminerer rundt 15 september.