torsdag 10. februar 2011

Datakilder

En nesten evig jobb når en skal se på klima og klimaendringer er å samle de gode datakildene. For globale datasett har en inntil nå vært nødt for å sjekke hjemmesidene til de ulike internasjonale datasettene. (noe jeg har referert til i tidligere blogger (f.eks. Kaldere sinde år 2000?). Nå har Sceptical Science tatt tak i dette og samlet de vanligste datsettene i en fil: http://processtrends.com/files/CTS.csv Mer detaljer om filen finner dere i blogginnlegget, der finner du også lenker til verktøy for analyse. 

det er noen utfordringer med dette arbeidet, og bruken av datasettet. Den viktigste går på dokumentasjon. Når du skal analysere et datasett er det viktig å ha kontroll på innholdet. For eksempel operer de ulike globale temperatursettene med ulike normaler de går relativt til. I tillegg må en sjekke at det ikke har skjedd en feil i overføringen fra kilden til det samlede datasettet. Uansett bør mulighetene for å gå inn i datasettene være betydelig bedre nå enn før dette samlede settet ble skapt.