tirsdag 14. juni 2011

Sommerlektyre?

Jeg har nå fått pløyd meg gjennom Haydn Washington og John Cook (www.skepticalscience.com) sin bok Climate change denial. Heads in the sand, og for å ta konklusjonen først: Denne bør leses.

Boken består av 8 kapitler der Washington og Cook starter med å sette oss godt inn i forskjellen på fornektelse, og skepsis. De viser enkelt at vi alle lever i fornektelse for enkelte tema, og at denne fornektelsen ikke må blandes med vitenskapelig skepsis. Neste kapittel gir en grei innføring i klim og klimaendringer, før kapittel 3 går løs på den mer organiserte fornektelsen. I dette kapittelet avsløres "green scam" gruppe, falske eksperter, samt metoder for å skape tvil som håndplukking av fakta (cherry-picking). Kapittel 4 dykker videre i fornektelsen av miljøkonsekvenser av mennekslige handlinger, og eksempler som DDT trekkes frem. Dynamikken av hvorfor vi lar fornektelsen leve beskrives tydelig i kapittel 5: Et ekesmpel er hvordan media gir et "balansert" bilde, mens 97% av forskerne er klare i sin konklusjon. Kapittel 6 og 7 går gjennom mekanismene for hvordan vi kan stoppe fornektelsen og begynne å dempe de menneskelige pådrivene av klimaendringene. Det hele avsluttes med oppsummering.

Totalt sett gir boken et skremmende bilde av en menneskehet som er handlingslammet grunnet fornektelse, samtidig som den gir en innsikt i hvordan vi kan begynne å handle. Som jeg skrev i innledningen: Dette er en bok som bør leses.

Jeg vil med det samme ønske mine få lesere en god sommer.