mandag 14. september 2009

Issmelting i Arktis

Da er det på tide å oppsummere årets smelteseong.

Ser en på isutbredelse, f.eks hos NSIDC, ser en at åretssesong ikke har rekordlite, dikke en gang 2 plass. Årets sesong havner omtrent midt mellom 2008 og 2005, det vil si en tredjeplass når det gjelder avsmeltetet areal. For meg er det mer overraskende at nordvestpasasjen ikke ble helt åpen, mend det har blitt kjørt lasteskip gjennom nordøstpassasjen.

Er det at 2008 og 2009 har større isutbredelse enn 2007 et bevis på at globaloppvarming har stoppet, og at vi nå gå mot kaldere tider? Ikke det jeg kan se. Forskjellen mellom disse årene skyldes mer at værsystemet i 2007 skøv isen sammen i områdene nord for Canada og Grønland, mens i de to påfølgende årene ble isen mer spredt utover i større områder.




Dagbladet

Godt valg i godt vær

I samarbeid med Astrid Rommetveit (NRK/yr.no) og Johannes Bergh (Institutt for samfunnsforskning) har jeg sett på om været har en påvirking av valgoppsluttningen. Vi starter med å se på de fem siste stortingsvalgene, og fannt et svakt signal. Etter en nøyere gjenomgang av valgene viser det seg at av disse var det bare var valget i 1989 som hadde en god representasjon av både tørt og vått vær. Dette ble koblet sammen data om valgoppslutning fra kommunedatabasen hos Norsk samfunnsvitenskapligdatatjeneste (Kan noen forklare meg hvorfor en må søke om tilgang til disse datasettene?). Valgoppsluttningen ble justert ved at forhåndstemmene ble fjernet. Videre ble det føorsøkt å justere for effekten av at det er færre som stemmer i nord enn i sør. Når ale justeringer var ferdige og en fokuserte på 1989 (og i en hvis grad 2001) fannt vi at regnvær på valgdagen trolig hadde en effekt på 1 - 2 prosentpoeng i valgoppsluttning. Dette er ikke mye, men vi må her tenke på at det er en marginal gruppe med velgere vi finner: de som ser ann været før de bestemmer seg. Saken er omtalt på yr.no

Uansett vær der du bor håper jeg du benytter stemmeretten din. Godt valg.

fredag 4. september 2009

I år som i fjor


Da er det ingen tvil, Nordøstpasasjen er åpen.

En rask titt på Cryosphere Today viser at isen har sluppet taket ved Severnaja Zemlja.

Det ser også ut som om der er farbart i Nordvestpasasjen, men israpporten til NSIDC Antyder at det kan være en liten ispropp sør for Victoria Island. Den breder og mer nordlige kanalen nord for Victoria Island ser også ut til å åpne seg.

Redigering: Ser at bildet fra Cryosphere today endrer seg til det dagsaktuelle. Jeg endrer ikke denne koblinge, så vi får leve med at bildet ikke matcher teksten etter hvert.

tirsdag 1. september 2009

Global avkjøling?

Til tider bringes en utflating av utviklingen i den globale temperaturen frem som et argument for at menneskskapte klimaendringer ikke er reelle. Jeg har tidligere kommentert hvor vesentlig denne "utflatingen" er fra mitt ståsted (Istiden neste?). Det er også mange andre som har jobbet med dette, og enkelte har publisert noe om det vitenskaplig. En av de mest leservennlige publikasjonene jeg har opplevd på lenge er fra Easterling og Wehner i AGU. (krever tilgang).

Easterling og Wehner har sett på både modeller og observasjoner. I begge datasettene finner de mønstre med korte perioder statistisk signifikant avkjøling både i fortid og fremtid. Disse periodene kommer midt inne i den lengre gjennomgående trenden med oppvarming. Ut fra dette kan en trekke den konklusjonen at selv om datasettene for øyeblikket viser en tendens til utflating kan en ikke trekke den konklusjonen at vi har begynt en periode med global avkjøling.