Mytehjørnet

I klimadebatten er det en del myter som vandrer. Noen er basert på fullstendig manglende forståelse av vitenskap, noen basert på gammel vitenskap som senere er vist feil eller unøyaktig, og noe basert på dårlig vitenskap. Her kommer jeg til å prøve å samle og besvare noen av disse mytene. Kommenter gjerne under om jeg gjør noe feil, og om du har forslag til gode myter å besvare.

1: CO2 innholdet i atmosfæren har vært høyere før.

Nei, dette stemmer i hvertfall ikke for perioden vi har observasjoner og rekonstruksjoner. Grunnen til at dette har oppstått er blant annet pga Beck sitt utrettelige arbeid (som du finner på realco2.de). Beck har systematisk samlet alle gamle målinger av CO2 og satt sammen en kurve han påstår at dekker den historiske utviklingen av CO2. Figur 5 side 1021 i denne artikkelen viser både hva han mener, og hvordan han feiltolker datasettene sine. Hvis du ser etter er det gjentatt gjennom historien observasjoner som matcher iskjerne målingene fra Antarktis. I tillegg har Beck trukket en linje som hopper opp og ned gjennom datasettene han har funnet. Tilsvarende prøver han å vise at Callendar sine observasjoner er feil i figur 6.

For å se hva Beck feiltolker må en gå etter å tenke på hvorfor vi jakter på CO2 innholdet i atmosfæren: Det vi trenger er CO2 innholdet i en godt blandet atmosfære, det vi si en atmosfære der lokale kilder til CO2 ikke dominerer målingene.

Hva er problemet med Beck sine tolkninger? Han blander målinger gjort nær CO2 kilder som industri med observasjoner som bedre representerer den frie atmosfæren.

Går vi tilbake til figur 5 og 6 i forannevnte artikkel  kan en se for seg en alternativ tolkning som ikke involverer en atmosfære der CO2 mystisk varierer med enorme utslag på korte perioder. En kan se for seg at den lokale mengden CO2 består av to komponenter: Lokale kilder og bakenforliggende CO2 mengde. I en slik tolkning kan en se for seg at de laveste mengdene med CO2 i en periode representerer den bakenforliggende mengden CO2, mens avviket fra denne bakenforliggende mengden gir observasjoner på høyere nivå. Ser vi f.eks på 1940 i figur 6 til Beck er et bakenforliggende nivået er på ca 310 ppm, mens Kreutz har en observasjon på 417 ppm (altså en eller flere lokale kilder bidrar til en lokal økning på ca 107 ppm. Skal du ha tak i reelle CO2 verdier må du finne sett der den lokale effekten ikk er dominerende, for eksempel ved å hente data fra Scripps sine datasett: http://scrippsco2.ucsd.edu/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar