fredag 27. august 2010

Portene faller

I den mest hektiske perioden med å spre beskyldninger kom det opp mange poprter: Himalayagate, Hollandgate, Climategate, Pachaurigate ... . Nå har en serie med granskinger konkludert fortløpende at det ikke har foregått noe ulovlig, eller systematisk noen systematisk manipulasjon. Nå har KPMG konkludert at Pachauri ikke har drevet noe ulovlig: http://www.climateshifts.org/?p=5789

Rapporten om hvordan IPCC fungerer, og bør fungere, ble offentliggjort mandag 30.08.2010. Her ble det konkludert med at det bør gjennomføres en reform for å sikre åpenheten og kavliteten bedre:

Denne rapporten har høstet noen mediedekning, blant annet hos VG

torsdag 12. august 2010

En liten propp

Isen i Arktis er på rask tilbakegang, det kan en enkelt finne i tall fra uavhengige institusjoner:

Mest skremmende av disse er den tredje som ikke viser isutbredelse, men estimert isvolum. Grunnen til at denne er mer skremmende enn de andre er at utbredelsen er veldig væravhengig. Eksempler på slik væravhengighet er utbredelsen de sist årene, i 2007 ble ismassen presset mot Grønland og Canada, noe som ga et stort åpent område. I 2008 og 2009 hadde vi værsystemer som spredte isen mer utover. Som grafen fra universitetet i Washington viser har vi hatt en relativt gjevn avsmelting av insmassene i Arktis med ca 3400 kubikk kilometer per dekade frem til 2007. Etter 2007 kan det se ut som om avsmeltningshastigheten har økt, men det er for tidlig å trekke endelige konklusjoner om det er en mer tilfledig variasjon eller en økt avsmelting.

Selv om isen var mer spredt utover i de siste årene er de tre eneste årene med åpent i nord-vest passasjen og nord-øst passasjen 2007, 2008 og 2009. Amundsen var riktignok førstemann gjennom nord-vest passasjen, men han brukte 4 år på å forsere isen. Nå er det like før passasjene åpnes igjen. Det sitter en liten propp sør for Norwallis Island: 
og tilsvarende en liten propp mellom Karahavet og Laptehavet:
http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/NEWIMAGES/arctic.seaice.color.002.png


Oppdatering 23.08:

Den 17.08 kom nyheten om at det ikke lenger er noen propp i Nordvestpassasjen, og bildene over viser at proppen i øst også er løsnet.

tirsdag 10. august 2010

De egentlige problemene

Det er nå helt klart at klimaendringene er i full gang (http://www.ncdc.noaa.gov/bams-state-of-the-climate/http://www.tu.no/miljo/article253177.ece ). Som IPCC har skrevet i sine tre siste hovedrapporter er det ingen tvil om at klimaendringene har en klar menneskelig komponent. Nå har klimaet variart til alle tider uten at verden har gått under, så hva er det egentlige problemet.

De egentlige problemene for oss mennesker er kombinasjonen antall mennesker, infrastruktur og klimaendringene. For eksempel har Jarrod Velch ved universitetet i California ledet en gruppe som har sett på matsikkerhet, og de ser at verdens risavlinger trolig vil gå kraftig ned (VG, Dagbladet, Aftenposten). Eksemplet over er bare et av mange eksempler på sårbarheten vi mennesker er utsatt for om klimaendringene får gå sin gang. For å se en flott gjennomgang av sårbarhet er det vel vært å se på UK metoffice sin applikasjon i Google Earth.


Ps. Enkelte selskaper tar dette seriøst, for eksempel har vinprodusenten Torres begynt å kjøpe høyereliggende jord for å være forberedt på høyere temperaturer.