fredag 27. august 2010

Portene faller

I den mest hektiske perioden med å spre beskyldninger kom det opp mange poprter: Himalayagate, Hollandgate, Climategate, Pachaurigate ... . Nå har en serie med granskinger konkludert fortløpende at det ikke har foregått noe ulovlig, eller systematisk noen systematisk manipulasjon. Nå har KPMG konkludert at Pachauri ikke har drevet noe ulovlig: http://www.climateshifts.org/?p=5789

Rapporten om hvordan IPCC fungerer, og bør fungere, ble offentliggjort mandag 30.08.2010. Her ble det konkludert med at det bør gjennomføres en reform for å sikre åpenheten og kavliteten bedre:

Denne rapporten har høstet noen mediedekning, blant annet hos VG

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar