tirsdag 23. november 2010

Kaldere siden år 2000

I en del nettdebatter kommer det frem påstander om at temperaturen har fallt siden år 2000. Stemmer dette?

Globalt har vi flere datasett, og her har jeg brukt 4 av dem:
I den videre analysen er en lineær modell for temperaturutviklingen måned for måned tilpasset datasettene for perioden januar 2000 - oktober 2010. Resultatene presenteres i grader Celsius per dekade. I tillegg er tilsvarende undersøkelser gjort for periodene 1990 - 2010, og 1980 - 2010
Datasett2000 - 20101990 - 20101980 - 2010
Had-CRU0,060,160,16
NCEP0,090,170,17
GISS0,150,190,17
MSU0,100,170,13

Som en ser har temperaturen steget i alle de tre analyserte periodene. Den kombinasjonen av serie og tidsperiode som viser minst økning i temperatur er Had-CRU for de siste tiåret. Her må en ta med at Arktis har hatt de største økningene, og at den serien har svært dårlig dekning i Arktis.

mandag 15. november 2010

NOU-Klimatilpassing

Da har utvalget i NOU-Klimatipassing levert sin rapport Ikke overraskende konkluderer de med 2,3 - 4,6 grader oppvarming, noe som vil føre til klare behov for tilpassing. Utvalget har også kommet med en rekke råd om tiltak, som stort sette konkluderer med at kunnskap om klima og kompetanse til å benytte denne kunnskapen må gjennomsyre all aktivitet.

fredag 12. november 2010

Vitenskapen taper?

For tiden ser det ut til at vitenskapen taper kampen om klima. I samfunnet er dessverre en stor gruppe som ser seg svært tjent med å spre forvirring. En gruppe som representerer forvirringskaperne, og gjengir det utenlandske grupperinger inne samme felt skaper, kaller seg "Klimarealistene".  Å gjentatte ganger påpeke at disse grupperingene later som de bringer den vitenskaplige debatten fremover, men stort sett trekker frem gammel støy til forvirring. Det mer interessante er å se på hvorfor de lykkes farlig godt.

Det første som faller meg inn er at mye argumentasjon fra fornektere trekker frem later som om det er tro og ikke vitenskap det hele baserer seg på. Dette svøpes inn i overskrifter som "A bad news week for AGW proponents" Her later Watt som det hele står mellom to likeverdige grupper.

Det andre er fenomenet "Cognitiv disonans". En holdning består av tre deler: Følelse, handling, og kunnskap. Når det er sprik mellom disse oppstår "Cognitiv disonans". Innen klima er det  for eksempel det at en har følelsen av at klimaendringer er skremmende, en vet at utslipp av CO2 forsterker klimaendringene, men klarer ikke å legge om livsstil til et lavutslippsliv. Her vil mange oppleve at handlingen, ikke hensyn til klima, medfører en endring i holdning. Eksempler på slike endringer et at en tar til seg kunnskap og forståelse som viser at utslippene av CO2 ikke gjør noe med klima. Denne overgangen i forståelse går gjennom ulike prosesser som psykologer har godt definert.

Hva kan vi gjøre med det? Jeg vet ikke.