torsdag 30. september 2010

Usikkerheten borte?

Royal Society i Storbritannia har gått gjennom klimaforskningen og gitt et lettlest 19 siders sammendrag der de skreller vekk myter og usikkerheter.

De konkluderer med et klart svar at det er stor sjanse at menneskelige bidrag har påvirket klimaet, den eksakte formuleringen er: "There is strong evidence that changes in greenhouse gas concentrations due to human activity are the dominant cause of the global warming that has taken place over the last half century." (punkt 65)

I konklusjonen trekker de også frem: "It is not possible to determine exactly how much the Earth will warm or exactly how the climate will change in the future, but careful estimates of potential changes and associated uncertainties have been made."

 Punkt 69 sterter med: "Like many important decisions, policy choices about climate change have to be made in
the absence of perfect knowledge". Og fortsetter med å si at effektene er så seriøse at handling må til.

Utdragene over sier egentlig det meste: Vi har klimaendringer, disse er menneskedrevet. Vi vil aldri få perfekt kunnskap om fremtiden, men det må ikke forhindre handling.

fredag 17. september 2010

Smeltingen har stoppet

Da har smeltingen av isen i Nord stoppet for i år. Den la seg pent inn mellom 2009 og 2008, men klart over 2007.

Minimummet i 2007 skyldtes værforhold som først fragmenterte isen, så presset den sammen mot Grønland og Canada, dette har ikke gjentatt seg de påfølgende årene. Alle årene etter 2007 + 200 ligger godt utenom den vanlige årsvariasjonen i ismengde.