mandag 10. mai 2010

Press på IPCC

Rasmus Benestad har lagd en grei oversikt over trykket på IPCC den siste tiden på bloggen til Norsk Meteorologforening. Konklusjonen til Benestad er at åpenhet er viktig, også når spørsmålet rammer såkalte skeptikere.

fredag 7. mai 2010

Kald vinter betyr ...

I det siste har jeg fått mange spørsmål om den kalde våren, selv om april var over normalen, er et resultat av kald vinter og signaliserer en kald vår. Slik er det ikke.

For det første vil en slik sammenheng medføre et klima på jorden som var stabilt, eller bare kunne utvikle seg i forhåndsbestemte utvikling (i eksemplene brukes kald og varm som begreper relativt til normalen): For eksempel hvis en setter sammenhengen at en kald vinter betyr kald vår og varm sommer, og at en varm sommer betyr en varm høst og en kald vinter. Vi gi et system der vintertemperaturen blir stadig kaldere, mens sommer temperaturen blir stadig varmere. Hvis en derimot sier at en kald vinter betyr en kald sommer, og en kald sommer vil gi en varm vinter vil gi et system der annenhver sommer er varm og kald. Ser en på statistikken taler den sitt klare språk i at denne typen forutbestemmelse ikke eksisterer. Nettsiden jeg viste til viser at det kan være en svak sammenheng mellom vintertemperaturen og vårtemperaturen, det skyldes nok at er det skikkelig kaldt i januar og februar kan dette raskt smitte over på mars.

Nå kan det selvfølgelig finnes mer komplekse sammenhenger enn de jeg satte opp over mellom vinter og sommertemperaturen, men hittil er det ingen som har klart å komme opp med denne typen forklaring. For sesongvarsing er nok ECMWF sitt sesongvarsel, tilpasset og gjengitt hos met.no, med sine feil og mangler et av de bedre. Så neste gang Dagbladet eller VG slår opp at du må ta tidlig ferie i år fordi en eller annen spåmann har sagt det så ta det helt med ro: De vet like lite som deg om været neste sommer.