fredag 25. januar 2013

Norge 2012


Kort oppsummering av Norge i 2012 viser at temperaturen var like over Normalen, og nedbøren var like over normalen. Sammenlikner vi med perioden 1981 - 2010 er nedbøren like over normalen og temperaturen like under normalen, noe som nok matcher det generelle inntrykket at det har vært er kaldt og vått år.

Nedbøren for Norge som helhet. Prikkene viser de årlige nedbørmengdene med 2012 markert i rødt. Den grønne heltrukne linjen er normalen og den kortere grønne stiplede linjen er gjennomsnittet av 1981 - 2010. Den blå linjen er et glidende 10 års middel, og den tynne blå stiplede linjen er trenden gjennom hele datasettet.

Temperaturen for Norge som helhet. Prikkene viser de årlige temperaturene med 2012 markert i rødt. Den grønne heltrukne linjen er normalen og den kortere grønne stiplede linjen er gjennomsnittet av 1981 - 2010. Den røde linjen er et glidende 10 års middel, og den tynne røde stiplede linjen er trenden gjennom hele datasettet.

mandag 7. januar 2013

Oppsummering 2012

Nå har vi passert 2012, og jeg må se tilbake på nok et år med lavere aktivitet enn planlagt: Jeg har for eksempel ingen innlegg i desember og november. I staten av 2012 kom jeg med noen varsler:

 • Ingen markant nedgang i global temperatur:
  HadCru 4 endte med ca 0,45 C over normalen, noe som er varmere enn f.eks 2011
 • Overraskelser i været:
  Her er det alltid noen ovverraskelser, selv om det ikke var like markant som endring i vannføringen året før, men den varme mars kan være en ovverraskelse.
 • Mange naturskader:
  Nok en våt sommer ga mange naturskader, men den mest markante hendelsen var nok Frida som kom med mye vann til Buskerud.
 • Dommedagen 21.12:
  Maken til ukritisk spredning av ikke vitenskaplig tøys enn media presenterte i forbindelse med denne dagen skal en lete lenge etter, men som jeg og andre sa kom den ikke.
 • Spredning av forvirring i klimadebatten:
  Her er det bare å følge debatten tett så ser en at dette skjer. For meg er vel kanskje det værste eksempelet på denne typen spredning av forvirring/støy klimarealistenes utsending av en brosjyre med mange kjente feil til skolene.