tirsdag 6. oktober 2009

Når forvirring blir hederstegn

Dagbladet rapporterer i dag at Nordmenn ikke tror på klimaendringene. I følge Göran Persson skyldes dette i hvertfall delvis at FRP aktivt går ut å sprer usikkerhet. Solvik-Olsen i FRP svarer med: "Det er viktig at vi jobber med å forstå driverne bak klimaendringene, og ikke lar oss rive med i skrekkpanikk."

Jeg er helt enig i at vi ikke skal la oss rive med i panikk. Det er selvfølgelig riktig at vi skal jobbe med å forstå driverne i klimasystemet, men måten FRP/Solvik-Olsen setter dette sammen på mer enn antyder at vi ikke kjenner klimasystemt. Her er det bare å sette seg med basis fysikk så kommer en frem til: "Jo, vi kjenner driverne i stor grad". Dette var noe Svante Arhenius dokumenterte faktisk CO2 evne til å øke drivhuseffekten på jorden for mer enn 100 år siden. Etter det har dokumentasjonen blitt klart forsterket, og en av de beste gjenomgangene er IPCC sin 4 hovedrapport. Istedenfor å fortsette å spre forvirring burde FRP sette seg ned og lese, samt bidra til en styrket norsk forskningsinnsats.