torsdag 15. desember 2011

Balanse, hvilken balanse?

For en tid tilbake ble jeg oppringt av Aftenposten. De hadde sett et intervju i VG der jeg hadde en uttalelse om at sesongvarslet opplagt ikke var godt nok ettersom det hadde bommet grovt på de to siste vintrene. Intervjuet flyttet seg raskt fra sesongvarsler til et klimaintervju, noe som i seg selv ikke er overraskende. Det ble etterhvert klart for meg at journalisten hadde hatt en lengre samtale med personer som fornekter menneskelige klimaendringer, blant andre Ole Humlum. I og for seg er dette bra da en god reportasje bør dekke et fagfelt så godt som mulig. Problemet i denne saken er at journalisten bygde saken på Humlum med flere sine premisser, når jeg konfronterte henne med dette fikk jeg som svar: "Jeg fokuserer ikke "mye på resultatene til Humlum med flere", som du formulerer det. Jeg skal lage en forsøksvis mest mulig balansert sak til våre innsiktssider, og bruker da selvsagt flere kilder."

Hvorfor siterer jeg dette? En annen krok å henge denne saken på er en ny artikkel av forskning.no av Stig Nøra: "-Balansert journalistikk svekker klimakampen". Hovedpoenget til Nøra er at journalister som ikke tar side i klimaformiddlingen, og lager saker der en minoritet av forskerne får like stor plass som flertallet av forskerne, tar side med minoritetsgruppen av forskere. Går vi tilbake til artikkelen der jeg ble intervjuet ble forskere som Humlum med flere viet større plass enn sentrale klimaforskere, mao ble ytterkanten av forskningsfeltet presentert mer omfattende enn kjernen i forskningen. Dette er heller ikke feil, men når journalisten presenterer dette som en balansert dekning, og ikke en dekning av en fløy av forskningen blir det feil. Eller for å sette tall på det: Å gi 3% av forskerne mer enn 50 % av plassen er ikke balansert dekning, men på grensen til feilinformasjon.

tirsdag 6. desember 2011

Antarktis, liten oversikt

I en del miljøer har uttalelser fra Heinrich Miller om at Antarktis har en avkjøling vandret sin seiersgang. Hva målingene fra Antarktis egentlig viser er listet ut i tabellen under. Oppsummert er det ikke en signifikant trend på de fleste målesatsjonene (De med ikke signifikant er skrevet i kursiv). Det er ingen stasjoner med signifikant avkjøling. Den tyske stasjonen Neumayer har en insignifikant avkjøling. Den kraftigste oppvarmingen er målt på britiske Rothera station, her er trenden signifikant med 0,0654 Celsius per år. Gjennomgående ser en at det er stasjonene langs kysten som har signifikante trender, mens innlandet som Amundsen-Scott basen på polpunktet ikke har registrert signifikante endringer.
Sted/BaseÅrsmiddel (Celsius) Trend (Celsius/År)
Amundsen-Scott-49,4+0,0003 ± 0,0121 
Bellinghausen-2,3+0,0259 ± 0,0172
Casey-9,2+0,0121 ± 0,0185
Davis-10,1+0,0097 ± 0,0156
Dumont d'Urville−10,8−0.0018 ± 0.0136
Esperanza−5,2+0.0307 ± 0.0134
Faraday/Vernadsky−3,7+0.0550 ± 0.0276
Halley-18,7−0.0105 ± 0.0218
Marambio-8,4+0.0505 ± 0.0281
Mawson-11,2−0.0032 ± 0.0105
Mirny-11,2+0.0086 ± 0.0135
Neumayer-16,0−0.0073 ± 0.0230
Novolazarevskaya-10,3+0.0155 ± 0.0119
Orcadas-4,0+0.0205 ± 0.0072
Rothera-4,4+0.0654 ± 0.0587
Scott basen-19,9+0.0163 ± 0.0206
Syowa-10,5+0.0057 ± 0.0165
Vostok-55,2+0.0135 ± 0.0165


Hvor er middeladeren?

Stort sett har jeg holdt meg til klimautviklingen i de siste dekadene i denne bloggen, her vil jeg se på et litt lengre lerret. Christiansen og Ljungquist (CL) har akkurat utgitt artikkelen "Reconstruction of the Extratropical NH Mean Temperature over the Last Millennium with a Method that Preserves Low-Frequency Variability". Ikke la deg skremme av den lange og tunge tittelen. Dette er nok en vitenskaplig artikkel som tar for seg temperaturutviklingen på den nordlige halvkule for de siste 1000 år. I og for seg ikke noe eksepsjonelt, og det er ikke konklusjonen heller: Vi er nå i den varmeste perioden de siste 1000 år.

Hvorfor trekker jeg den frem ettersom den ikke er oppsiktsvekkende? Det er et godt spørsmål, kanskje mest for å vise litt av det som rører seg i den vitenskaplige diskusjonen. Det CL har gjort er å benytte en litt annen statistisk metode enn de andre, en metode som legger mer vekt på variasjonene over lang til. For de som husker diskusjonen rundt Hockey-kølla til Mann med flere, så var det akkurat her Mann ble kritisert. CL sammenlikner naturlig nok sine resultater med blant andre Mann sine resultater, og viser en signifikant kaldere lille istid. Bortsett fra forskjellen i den lille istid er resultatene relativt samstemte, og bygger på ingen måte opp under myten om en varm middelalder.