mandag 7. januar 2013

Oppsummering 2012

Nå har vi passert 2012, og jeg må se tilbake på nok et år med lavere aktivitet enn planlagt: Jeg har for eksempel ingen innlegg i desember og november. I staten av 2012 kom jeg med noen varsler:

 • Ingen markant nedgang i global temperatur:
  HadCru 4 endte med ca 0,45 C over normalen, noe som er varmere enn f.eks 2011
 • Overraskelser i været:
  Her er det alltid noen ovverraskelser, selv om det ikke var like markant som endring i vannføringen året før, men den varme mars kan være en ovverraskelse.
 • Mange naturskader:
  Nok en våt sommer ga mange naturskader, men den mest markante hendelsen var nok Frida som kom med mye vann til Buskerud.
 • Dommedagen 21.12:
  Maken til ukritisk spredning av ikke vitenskaplig tøys enn media presenterte i forbindelse med denne dagen skal en lete lenge etter, men som jeg og andre sa kom den ikke.
 • Spredning av forvirring i klimadebatten:
  Her er det bare å følge debatten tett så ser en at dette skjer. For meg er vel kanskje det værste eksempelet på denne typen spredning av forvirring/støy klimarealistenes utsending av en brosjyre med mange kjente feil til skolene.

4 kommentarer:

 1. Godt nyttår, Hans Olav.

  Litt forvirrende start på året. Du skriver (om 2012):

  "Ingen markant nedgang i global temperatur:
  HadCru 4 endte med ca 0,45 C over normalen, noe som er varmere enn f.eks 2011."

  Det å vurdere to år opp mot hverandre må da være vær og ikke klima? Da er det forvirrende at du snakker om vær på din egen klimablogg.

  Og på denne grafen fra Climate4you, ser det jammen ut som om HadCru 4 er for nedadgående?

  http://www.climometrics.org/tempco2.gif

  Hva endte forresten HadCru 4 med i 2011, i forhold til normalen?

  Det er flott at du gir grunnlagsdata, men det hadde vært mer opplysende om du kunne vist oss en graf som illustrerer din konklusjon om været.

  SvarSlett
 2. Ser jeg har lenket til den månedlige siden over. Her er den årlige: http://www.metoffice.gov.uk/hadobs/hadcrut4/data/current/time_series/HadCRUT.4.1.1.0.annual_ns_avg.txt
  Kommentaren var knyttet til utgangspunktet i den forrige bloggen, men du har helt rett i at jeg blander vær og klima her. Det eneste jeg kan gjøre er å love å skjerpe meg der og, men hvorfor insisterer du på å gjøre det samme. Humlum grafen du viser til vektlegger jo bettopp vær ovenfor klima i og med at han insisterer på å benytte månedsverdier. For å unngå å rote mer til det svarer jeg på spørsmålet: 2011 var 0,4 over normalen i henhold til siste versjon av HadCru4.

  Til det med nedadgående kan jo denne videoen være nyttig som bakteppe: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=u_0JZRIHFtk

  SvarSlett
 3. Hans Olav,

  jeg nekter å tro at du mener dette helt seriøst.

  Du skriver:

  "Humlum grafen du viser til vektlegger jo bettopp vær ovenfor klima i og med at han insisterer på å benytte månedsverdier."

  Humlum plotter rådata, og benytter et flytende gjennomsnitt eller en regresjonslinje for å vise trender.

  Humlums grafer gir jo et godt bilde av hvordan verdiene varierer, samtidig som han får fram trendene på en grei måte.

  Climate4you er et skattkammer, bl.a. fordi Humlum lister hele fem datasett.

  SvarSlett
 4. jeg vil fortsatt hevde at Humlum sin graf ikke er den beste måten å visualisere tendensen i temperaturen. For det første er det lagt inn en tolkning i grafen med trendlinjene som bryter på tidspunkt satt av Humlum med flere. Valget at å vise hver måned med en kort horisontal strek med vertikalestreker mellom gir også et unødvendig støyende bilde. Det hadde vært bedre å ta årsverdiene som de ulike datasettete også publiserer, og som med like stor grad av nøyaktighet kan kalles råverdier, om en vil vise endringen over til. Grafen hadde også vært mer nøytral om han hadde kuttet ut tolkningene sine.

  Climate4you har mye bra, men ikke bare gull.

  SvarSlett