tirsdag 23. november 2010

Kaldere siden år 2000

I en del nettdebatter kommer det frem påstander om at temperaturen har fallt siden år 2000. Stemmer dette?

Globalt har vi flere datasett, og her har jeg brukt 4 av dem:
I den videre analysen er en lineær modell for temperaturutviklingen måned for måned tilpasset datasettene for perioden januar 2000 - oktober 2010. Resultatene presenteres i grader Celsius per dekade. I tillegg er tilsvarende undersøkelser gjort for periodene 1990 - 2010, og 1980 - 2010
Datasett2000 - 20101990 - 20101980 - 2010
Had-CRU0,060,160,16
NCEP0,090,170,17
GISS0,150,190,17
MSU0,100,170,13

Som en ser har temperaturen steget i alle de tre analyserte periodene. Den kombinasjonen av serie og tidsperiode som viser minst økning i temperatur er Had-CRU for de siste tiåret. Her må en ta med at Arktis har hatt de største økningene, og at den serien har svært dårlig dekning i Arktis.

12 kommentarer:

 1. Temperaturendringer og temperaturmønstre er interessant å debattere, Hygen.

  Men før vi kan gjøre det nå, må du sitere meg på hvor jeg har sagt at temperaturen faller, slik du skriver:

  #
  I en del nettdebatter kommer det frem påstander om at temperaturen har fallt siden år 2000, blant annet i kommentarene til blogginnlegget "Vitenskapen taper".
  #

  SvarSlett
 2. Beklager unøyaktig referering. Jeg går nå inn og korrigerer.

  SvarSlett
 3. Som du ser har jeg nå justert teksten, men du har et utsagn: "De observerte klimaendringene? Den eneste endringen vi ser er at temperaturen gikk opp fra 1850 til år 2000, og deretter har tilnærmet flatet ut." Her sier du riktig nok ikke synker, men flatet ut. Kan du presisere hva du mener her? Har oppvarmingen stoppet opp eller ser vi bare kombinasjonen av en vedvarende oppvarming med naturlige variasjoner rundt?

  SvarSlett
 4. Du skriver:

  #
  Beklager unøyaktig referering.
  #
  Intet godt utgangspunkt for en videe debatt. No more to say.

  SvarSlett
 5. Reconsidered.

  Skjønner ikke hvorfor du fortsetter med utsagn som " .. riktignok ikke synker, .." Hadde du ikke rettet opp?

  Du spør:

  ##
  Har oppvarmingen stoppet opp eller ser vi bare kombinasjonen av en vedvarende oppvarming med naturlige variasjoner rundt?
  ##

  Jeg snakker om temperaturen, ikke oppvarming. Selvfølgelig har ikke den globale oppvarmingen stanset opp. Den er bare ikke sterk nok til å heve temperaturen over nivået ved år 2000. Fra 1850 til år 2000 har det vært en oppvarming. Så, sammenliknet med 1850 er det stadig en global oppvarming, men temperaturen er tilnærmet stabil.

  Forklaringen på dette fenomenet er vel kjernen i hele klimaspørsmålet? Å gå gjennom alle mulige klimaendringer - naturlige som unaturlige, blir nok voldsomt på en blogg. Men det er jo det som er interessant - forklaringene.

  Husker jeg feil eller: Hadde du en graf med de fire temperatursettene GISS, Had-CRUT, MSU ogNCEP i din siste blogg, før retting? Der er det en detalj jeg har lyst til å kommentere. Eventuelt, kan du linke til en graf? :o)

  SvarSlett
 6. Jeg hadde ikke en graf, kun tabellen og lenker til datasettene.

  Når det gjelder temperaturutviklingen sier du at vi har en utflating etter 2000, men jeg sier vi har en gjennomgående trend for oppvarming med variasjon rundt. Dette ser jeg som to helt klare ulike former for utvikling med tanke på fremtiden. Som vi har konkludert før trenger vi flere år med data før vi kan gi et klart svar. Jeg vet ikke hvilken detalj du sikter til? Går det på sprik mellom settene eller enkelt år som skiller seg ut?

  SvarSlett
 7. Jeg er helt enig med deg, vi trenger mer data for endelig å konkludere. Jeg er antakelig mer dristig enn deg. Når jeg ser på perioden 2002 – 2009, aner jeg en utflating

  http://www.climometrics.org/10alloct.gif

  I 2010 har vi igjen en El Ninjo, så det er også noe vi må vente på, hvordan den naturlige variasjonen der innretter seg i utviklingsbildet, når den er over.

  Den detaljen jeg snakket om var knyttet til en graf jeg ikke klarer å memorere, følgelig rimelig irrelevant å diskutere den videre her.

  Men det som hadde vært interessant å se, var plott for hver av de tre tidsperiodene dine, 1980 – 2010, 1990-2010 og 2000-2010, med de fire temperatursettene i hvert plott, og inntegnet de lineære regresjonslinjer som du har beregnet. Da kunne vi ha diskutert tabelloppsettet ditt. Nå er det umulig å ta stilling til den presentasjonen.

  SvarSlett
 8. Et av mine poeng har hele tiden vært at vi jobber med for korte serier når vi ser på perioder som fra 2000 til i dag, selv på dekadeperspektivet overskygger naturlig variabilitet klimasignalet. Kortere tidsperspektiv vil kun skape støy, og ikke noen oppklaring. Jeg har tidligere kommentert dette her: http://klimarealisme.blogspot.com/2009/05/istiden-neste.html

  SvarSlett
 9. RealClimate har forøvrig et innlegg i samme gate akkurat nå: http://www.realclimate.org/index.php/archives/2010/11/so-how-did-that-global-cooling-bet-work-out/

  SvarSlett
 10. Du skriver:

  ##
  Et av mine poeng har hele tiden vært at vi jobber med for korte serier når vi ser på perioder som fra 2000 til i dag, selv på dekadeperspektivet overskygger naturlig variabilitet klimasignalet. Kortere tidsperspektiv vil kun skape støy, og ikke noen oppklaring.
  ##

  Da skjønner jeg overhode ikke meningen med den tabellen din, som har data for den korte perioden 2000 - 2010.

  Det som er en stor fordel er at du nå aksepterer at vi har to ulike oppfatninger av den trenden vi ser. Det er et stort skritt fra det å karakterisere min tolkning som "Det er ikke sant", slik du gjorde tidligere

  http://www.forskerforum.no/PDF.asp?pdfid=1, s. 38

  SvarSlett
 11. Å bruke 2000 - 2010 i denne analysen var et forsøk på å møte påstandene om utflating/avkjøling. Du får bare akseptere at jeg setter en grense her.

  Når det gjelder innlegget i Forskerforum står jeg for innholdet. Det kan hende jeg burde ha formulert meg mer diplomatisk... Kanskje den diskusjonen bunner i ulik forståelse av ordet utflating?

  Jeg mener, som jeg gjentatte ganger har sagt, at vi ser en naturlig svingning om en trend med varmere temperatur.

  SvarSlett
 12. Selv om jeg ikke går dypt inn i diskusjonen om utviklingen siden 2000 år har andre gjort det:
  http://tamino.wordpress.com/2010/12/16/comparing-temperature-data-sets/

  SvarSlett