torsdag 12. august 2010

En liten propp

Isen i Arktis er på rask tilbakegang, det kan en enkelt finne i tall fra uavhengige institusjoner:

Mest skremmende av disse er den tredje som ikke viser isutbredelse, men estimert isvolum. Grunnen til at denne er mer skremmende enn de andre er at utbredelsen er veldig væravhengig. Eksempler på slik væravhengighet er utbredelsen de sist årene, i 2007 ble ismassen presset mot Grønland og Canada, noe som ga et stort åpent område. I 2008 og 2009 hadde vi værsystemer som spredte isen mer utover. Som grafen fra universitetet i Washington viser har vi hatt en relativt gjevn avsmelting av insmassene i Arktis med ca 3400 kubikk kilometer per dekade frem til 2007. Etter 2007 kan det se ut som om avsmeltningshastigheten har økt, men det er for tidlig å trekke endelige konklusjoner om det er en mer tilfledig variasjon eller en økt avsmelting.

Selv om isen var mer spredt utover i de siste årene er de tre eneste årene med åpent i nord-vest passasjen og nord-øst passasjen 2007, 2008 og 2009. Amundsen var riktignok førstemann gjennom nord-vest passasjen, men han brukte 4 år på å forsere isen. Nå er det like før passasjene åpnes igjen. Det sitter en liten propp sør for Norwallis Island: 
og tilsvarende en liten propp mellom Karahavet og Laptehavet:
http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/NEWIMAGES/arctic.seaice.color.002.png


Oppdatering 23.08:

Den 17.08 kom nyheten om at det ikke lenger er noen propp i Nordvestpassasjen, og bildene over viser at proppen i øst også er løsnet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar