mandag 14. september 2009

Issmelting i Arktis

Da er det på tide å oppsummere årets smelteseong.

Ser en på isutbredelse, f.eks hos NSIDC, ser en at åretssesong ikke har rekordlite, dikke en gang 2 plass. Årets sesong havner omtrent midt mellom 2008 og 2005, det vil si en tredjeplass når det gjelder avsmeltetet areal. For meg er det mer overraskende at nordvestpasasjen ikke ble helt åpen, mend det har blitt kjørt lasteskip gjennom nordøstpassasjen.

Er det at 2008 og 2009 har større isutbredelse enn 2007 et bevis på at globaloppvarming har stoppet, og at vi nå gå mot kaldere tider? Ikke det jeg kan se. Forskjellen mellom disse årene skyldes mer at værsystemet i 2007 skøv isen sammen i områdene nord for Canada og Grønland, mens i de to påfølgende årene ble isen mer spredt utover i større områder.
Dagbladet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar