tirsdag 14. juni 2011

Sommerlektyre?

Jeg har nå fått pløyd meg gjennom Haydn Washington og John Cook (www.skepticalscience.com) sin bok Climate change denial. Heads in the sand, og for å ta konklusjonen først: Denne bør leses.

Boken består av 8 kapitler der Washington og Cook starter med å sette oss godt inn i forskjellen på fornektelse, og skepsis. De viser enkelt at vi alle lever i fornektelse for enkelte tema, og at denne fornektelsen ikke må blandes med vitenskapelig skepsis. Neste kapittel gir en grei innføring i klim og klimaendringer, før kapittel 3 går løs på den mer organiserte fornektelsen. I dette kapittelet avsløres "green scam" gruppe, falske eksperter, samt metoder for å skape tvil som håndplukking av fakta (cherry-picking). Kapittel 4 dykker videre i fornektelsen av miljøkonsekvenser av mennekslige handlinger, og eksempler som DDT trekkes frem. Dynamikken av hvorfor vi lar fornektelsen leve beskrives tydelig i kapittel 5: Et ekesmpel er hvordan media gir et "balansert" bilde, mens 97% av forskerne er klare i sin konklusjon. Kapittel 6 og 7 går gjennom mekanismene for hvordan vi kan stoppe fornektelsen og begynne å dempe de menneskelige pådrivene av klimaendringene. Det hele avsluttes med oppsummering.

Totalt sett gir boken et skremmende bilde av en menneskehet som er handlingslammet grunnet fornektelse, samtidig som den gir en innsikt i hvordan vi kan begynne å handle. Som jeg skrev i innledningen: Dette er en bok som bør leses.

Jeg vil med det samme ønske mine få lesere en god sommer.

6 kommentarer:

 1. Ja her slår du til så det riktig monner. Her er det åpenbart den frie tanke om flyr, kunnskapssøken og den dannede vitenskapelige åpenheten. Det er særlig passasjen:

  ”Boken består av 8 kapitler der Washington og Cook starter med å sette oss godt inn i forskjellen på fornektelse, og skepsis. De viser enkelt at vi alle lever i fornektelse for enkelte tema, og at denne fornektelsen ikke må blandes med vitenskaplik skepsis. Et ekesmpel på gruppering i Norge som blander dette er klimarealistene.”

  Og det er ikke trykkleifene jeg er opptatt av nei. Det er den sikkerheten og faglige tyngde du legger til grunn når du klassifiserer ”Klimarealistene”. Dette er en høyverdig vitenskapelig vurdering, og et innslag i klimadebatten som vil ruve.

  For å øve opp den frie tanke ytterligere, evnen til å tenke selvstendig, muligheten for å komme ut av eksisterende klimatiske tvangsforestillinger, vil jeg gjerne anbefale det nye klimaheftet til, nettopp Klimarealistene:

  ”Naturen – ikke menneskene – styrer jordens klima!”

  Dette heftet gir den siste oppdaterte innsikt i klimaspørsmålene. Heftet er utarbeidet av det ypperste Norge har på det laget som tør å stille selvstendige kritiske spørsmål til IPCC-besvergelsen: professor Ole Humlum, professor Jan-Erik Solheim, professor Ole Henrik Ellestad og dr. philos Kjell Stordahl. Jeg garanterer, ved å studere dette heftet nøye, vil du unngå den skjeve tankebelastningen du ellers vil pådra deg, ved å lese bare den boken som er nevnt.

  God bok og God ferie!

  SvarSlett
 2. Til Erik Bye.

  Som du ser fjernet jeg den setningen du påpeker ganske raskt da jeg innså at det var en svært dum formulering. Det gjøres mye godt arbeid innen klimarealistene, men dessverre er det mange som bruker klimarealistene som en fane for å skape støy og forvirring. Et eksempel på slik støy er å trekke frem den 1000 årige temperaturantydningen fra første IPCC til sammenlikning med "Hokeykølla" fra IPCC sin 3 rapport og ikke nevne rekonstruksjonene i den 4 rapporten. (http://klimarealistene.com/KlimarealisteneFolder2011.pdf)
  (For fagnerder er grafen fra IPCC i 1990 ikke regnet som en rekonstruksjon, kun en antydning på trolig temperaturutvikling. En av de første til å komme med en vitenskaplig rekonstruksjon av temperaturen i den nordlige halvkule var Mann. Denne rekonstruksjonen ble publisert i den 3. rapporten til IPCC (2001). Mann sitt arbeid er i ettertid i stor grad verifisert gjennom uavhengige studier og den 4. rapporten presenterte en mengde rekonstruksjoner)

  Når det gjelder kvaliteten til f.eks. Humlum, Stordahl, og Ellestad vil jeg på ingen måte betvile kunnskapen og kvaliteten inne de område de har sine professortittler. Jeg sier heller ikke at de ikke skal stille spørsmål ved forskningen som foregår. Det en kan forvente er at de er like åpne rundt sine data og metoder som de ber klimaforskerne være. I så måte er møtet de skal ha med Benestad svært spennende.

  Forøvrig finner jeg ikke noen lenke på klimarealistene sin side til heftet du omtaler.

  SvarSlett
 3. Det skal du ha. Du retter opp de mest alvorlige og sjikanøse utsagn, når du blir gjort oppmerksom på slikt!

  Et lite råd, gjør som de gamle grekerne. Vent ett døgn etter at formuleringen er gjort, se deretter over det ”skrevne” på nytt. Hva med å la en ”dyktig referee” se på det?

  Klimarealistenes hefte ble utgitt i mars 2011 og jeg regnet med at det nå var mulig å bestille det.

  Men akk, så roter du det til igjen. Håndtering av data og metoder hos andre må du ta opp med de det gjelder. Det er jo en fullstendig avsporing å komme med slike kommentarer, om den slags, i denne sammenheng.

  Og, er det et åpent møte med Benestad du snakker om? Fortell!

  SvarSlett
 4. For det første rettet jeg ikke opp etter at du gjorde meg oppmerksom på det, men før (Faktisk bare en time eller to etter publisering). Her må det være forsinkelse i nettsystemene (bufre o.l.).

  Jeg mener bestemt at det ikke er en avsporing: Jeg hadde en påstand om at klimarealistene blandet fornektelse og skepsis (Dette gjelder gruppen som helhet og ikke enkeltpersoner). Jeg sier så, oppriktig, at det gjøres mye godt arbeid, og viser så frem et eksempel der grupperingen sprer støy inn i debatten.

  Når det gjelder kommentaren min om Humlum med flere var dette en respons på at du trakk dem inn i diskusjonen her. Møtet med Benestad gjelder, så vidt jeg vet, data og metoder som ligger bak en artikkel til "Fra fysikkens verden" (FFV). Møtet er vel et lukket møte mellom dem, Benestad og redaksjonen i FFV, uansett er det bra med møter der ulike meninger møtes.

  Takk for gode råd når det gjelder min publiseringsvane. Som du gang på gang har bevist skyter jeg litt vel ofte fra hofta.

  SvarSlett
 5. Det er sakens iboende faenskap.

  Jeg ønsker å klare opp i det du oppfatter som relevant – å trekke inn Humlum et al. i sammenheng med håndtering av data og metoder.

  1) Du reklamerer for en bok, og sjikanerer Klimarealistene på det groveste.

  2) Jeg imøtegår dette bl.a. ved å reklamere for det nye fagheftet til Klimarealistene. For å understreke kvaliteten på dette heftet, trekker jeg frem forfatterne. Dette er helt identisk med det du gjør i din bokreklame.

  3) Da kan det da ikke være relevant å trekke inn en helt annen sak som forfatterne er involvert i?

  4) For å illustrere hvordan du deretter roter dette til:

  Du trekker frem et privat/lukket møte som altså skal arrangeres. Dette er da også helt irrelevant i denne sammenheng? Det å løselig nevne en artikkel i FFV er jo ikke informativt.

  Du skriver også ”så vidt jeg vet”, om dette møtet. Dette blir for støy å regne, i sammenheng med boka du anbefaler og heftet til KR som jeg anbefaler.

  Det er fristende å bruke et folkelig uttrykk, det er godt ment: Det gjelder å skille snørr og barter. Da er det også uunngåelig med et nytt lite tips: Hold deg til saken. Alt annet svekker budskapet.

  Dette kunne jeg skrive mye om, ut fra lang erfaring med formidling og kontinuerlig personlig opplæring også i voksen alder, av dyktige informasjonsfolk på mitt arbeidssted. Men det får bli en annen skål.

  Som den eldre broren sa til den yngre: Bare du for tenkt deg godt nok om, blir du nok enig med meg!

  SvarSlett
 6. Raske, og avsluttende kommentarer:

  1. Jeg reklamerer ikke for boka, jeg skrev min anbefaling etter å ha lest den. Jeg trakk også setningen om klimarealistene raskt, for å unngå denne typen unødig støy. Ettersom du fortsatt trekker det frem, viser jeg et eksempel på hvordan klimarealistene sprer støy inn i debatten (et eksempel du velger å ikke kommentere).

  2. Takk for tipset om heftet. Som sagt er det ikke tilgjengelig på nettsidene sist jeg sjekket.

  3 og 4. Takk for at du peker ut hvordan jeg roter det til. Det hele var bare et feilet forsøk på å si at alle må være åpne.

  SvarSlett