onsdag 23. mai 2012

Illusjonen om politisk styrt forskning

I Romerikes blad ca 30.april hadde jeg følgende leserinnlegg på trykk:

I Romerikes blad 25.04.12 kommer Synnøve Eliassen med mange påstander om klimaendringer og IPCC (FNs klimapanel). Dessverre er det en rekke unøyaktigheter som gjør at det hele blir veldig skjevt fremstilt. Eliassen gjentar for eksempel det hardnakkede ryktet om at IPCC er politisk styrt, og jobber med å bevise at det er en menneskeskapt klimaendring. Dette er feil, og følgende står eksplisitt på nettsidene til IPCC om prinsippene for arbeidet: «…å foreta en omfattende, objektiv, åpen og gjennomsiktig gjennomgang av vitenskaplig, teknisk og sosioøkonomisk informasjon relevant for forståelsen av risikoen ved menneskapte klimaendringer. IPCC sine rapporter skal være nøytrale I forhold til politik…» Som det går fram av dette står det ikke noe om å bevise menneskeskapte klimaendringer; derimot er ord som objektiv, åpen gjennomsiktig og nøytral brukt.

Et annet eksempel på skjev fremstilling går på temperaturutviklingen de siste årene. Hun påstår at målinger viser en utflating av temperaturen, uten å gå inn på bakgrunnen for dette. Denne tilsynelatende utflatingen skyldes variasjoner i jordens klimasystem, bl.a. forårsaket av El Niño. Korrigerer man temperaturkurven for denne typen kjente effekter forsvinner «utflatingen». Eller en kan dele opp temperaturserien etter styrken på El Niño. Gjør en denne typen oppsplitting, for eksempel i tre, finner en tre sett med data som viser entydig oppvarming.

På slutten av innlegget fremstiller Eliassen det som om det er noe nytt i IPCC sammenheng å snakke om naturlige variasjoner. Den første IPCC-rapporten (1989) er fullstendig dominert av naturlige variasjoner, det er først i den andre rapporten i 1995 at det blir sagt at vi trolig har en menneskeskapt klimaendring. Etter den tid har forskningen på klimasystemet kommet mye lengre, og forståelsen av både menneskeskapte og naturlige bidrag mye større, noe som reflekteres i de påfølgende rapportene.

3 kommentarer:

 1. Javel - hvorfor kommer så disse forskerne med kommentarene?:

  Dr. Richard Lindzen, Former IPCC Lead Author, an Alfred P. Sloan Professor of Meteorology, MIT:

  "Controlling carbon is kind of a bureaucrat's dream. If you control carbon, you control life. ... [The IPCC is] not 2,500 people offering their consensus, I participated in that. Each person who is an author writes one or two pages in conjunction with someone else...but ultimately, it is written by representatives of governments, of environmental organizations."

  *

  Dr Vincent Gray; Expert Reviewer of every draft of the IPCC reports since 1990, climate researcher and author of more than 100 papers: "The claims of the IPCC are dangerous unscientific nonsense."


  *

  Dr. John Christy; IPCC Lead Author in 2001, says on CNN, May 2, 2007 UN scientists attempting to distort the science for political purposes:

  "I was at the table with three Europeans, and we were having lunch. And they were talking about their role as [IPCC] lead authors ... [and] how they were trying to make the report so dramatic that the United States would just have to sign that Kyoto Protocol."

  *

  Dr. Christopher W. Landsea, IPCC Author and Reviewer, atmospheric scientist, expert with NOAA's National Hurricane Centre. Resigned from the IPCC Fourth Assessment Report charging the UN with playing politics with Hurricane science:

  "I am withdrawing because I have come to view the part of the IPCC to which my expertise is relevant as having become politicized. ... I personally cannot in good faith continue to contribute to a process that I view as both being motivated by pre-conceived agendas and being scientifically unsound."

  SvarSlett
 2. *

  Dr. Paul Reiter, IPCC participant, malaria expert, Centers for Disease Control and Prevention, professor of entomology and tropical disease at the Pasteur Institute. He resigned from the IPCC and had to threaten legal action to have his name removed from the IPCC:

  "That is how they make it seem that all the top scientists are agreed. ... We have done the studies and challenged the alarmists - but they continue to ignore the facts, and perpetuate the lies."

  *

  Dr. Philip Lloyd (2009); IPCC Co-coordinating Lead Author and author of over 150 papers:

  "It isn’t necessary to list all the changes I have identified between what the scientists actually said and what the policy makers who wrote the Summary for Policy Makers said they said. The process is so flawed that the result is tantamount to fraud. As an authority, the IPCC should be consigned to the scrapheap without delay.

  *

  Dr. John S. Theon, retired Chief of the Climate Processes Research Program at NASA:

  “My own belief concerning anthropogenic climate change is that the models do not realistically simulate the climate system because there are many very important sub-grid scale processes that the models either replicate poorly or completely omit. Furthermore, some scientists have manipulated the observed data to justify their model results. In doing so, they neither explain what they have modified in the observations, nor explain how they did it. They have resisted making their work transparent so that it can be replicated independently by other scientists. This is clearly contrary to how science should be done. Thus there is no rational justification for using climate model forecasts to determine public policy,”

  ------------------------------------------

  IPPC - uskyldsren forskningsformidling? HA!

  SvarSlett
 3. Jeg påstår absolutt ikke at IPCC er en uskyldsren gjeng med engler. Rapportene er heller ikke feilfrie. Å påstå noe annet vil være løgn. Samtidig vil jeg påstå at IPCC rapportene gir den mest omfattende og helhetlige sammenstilling av klimakunnskapen ved utgivelsen.

  Før jeg kommenterer sitatene over vil jeg si at denne typen løsrevne sitater ikke er et særlig godt grunnlag for en diskusjon. Når det gjelder sitatene blir de av tvilsom kvalitet når de ikke er satt i kontekst, f.eks. ved hvor og når de er sagt/skrevet.

  Lindzens: Her er det flere biter som er satt sammen for å vise at rapporten er feil. Den siste setningen viser f.eks. til SPM delen (som jeg ikke kommenterer da jeg bare forholder meg til den vitenskaplige delen av rapporten).

  Greys: Gjelder dette hele rapporten, SPM, eller deler?

  Christys: "Jeg har hørt at noen har ..." Ser du ikke hvor håpløst det er å bygge argumentasjonen på en som sier at han har hørt at noen har osv.?

  Landseas: Gjelder utelatende delen om endringer i tropiske stormer.

  Reiters: Her jeg overhode ikke til konteksten og hva han omtaler (hele, eller de delene han jobber med). Kan du opplyse meg om hva det gjelder?

  Lloyds: Gjelder SPM, ikke det vitenskaplige innholdet.

  Theons: Er det ikke fott med denne typen sitater. Her pekes fingre på mange uidentifiserte med passe vage anklager. Hadde det ikke vært bedre å ta tak i vitenskapen, som f.eks. Richard Müller har gjort med BEST serien? Når det gjelder hemmelighold av vitenskaplig metode/innhold er det dessverre en feil som plager vitenskapen, men her har det heldigvis skjedd mye inne klimaforskningen.

  Istedenfor å diskutere denne typen sitater kan vi ikke konsentrere oss om det faglige innholdet. Noe jeg for eksempel gjør her: http://klimarealisme.blogspot.no/2012/03/etikk-i-klimakommunikasjonen.html

  SvarSlett