tirsdag 27. juli 2010

Drivhuseffekten

Det er tydelig i debatten  at den grunnleggende forståelsen om fysikken som ligger bak klima og klimaendringer er svær mangelfull. Jeg vil her prøve å gjøre noe av dette lett forståelig. Jeg kan med en gang gjøre det klart at jeg ikke har tenkt å gi en 100 % dekkende forklaring.

Plancks lov


Et grunnleggende prinsipp er at alt sender ut elektromagnetisk stråling, det eneste som varierer er farven på strålingen. Solen sender ut stråling som tilsvarer ca 5500 oC, menneskekroppen stråler ut ved ca 35 oC. Mer detaljer om dette på Wikipedia. Dette betyr i praksis at energien fra solen kommer til jorden med relativt korte bølgelengder, hovedsaklig som synlig lys, og forlater jorden med lengre bølgelengder, i praksis infrarøde (også kalt varmestråling).

Molekylær absorpsjon


Et annen fundamental fysisk sannhet er at alle molekyler absorberer elektromagnetisk stråling. Tilsvarende som mange barn er kresne og bare spiser noen få retter mat, absorberer molekyler og atomer utvalgte bølgelengder. Ser vi på atmosfærens sammensetning finner vi raskt at det knapt er noen absorpsjon i f.eks. synlig lys, mens det i infrarødt er det mange molekyler som absorberer. Resultatet av dette er at energien fra solen lett kommer ned til jorden. Noe av lyset vil bli reflektert og sendt ut igjen, resten vil bli absorbert av jorden. Energien som er absorbert i jorden vil så sendes ut som infrarød stråling. Som beskrevet over absorberes en signifikant del av energien i det infrarøde området. Dette fører til at en betydelig del av energien ikke slipper men blir absorbert av molekyler i atmosfæren. Etter kort tid vil energien sendes videre i de samme bølgelengdene. En figur av dette finner du på Wikipedia. Det er denne forskjellen på inngående stråling og utgående stråling som gir effekten som kalles drivhuseffekten.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar