onsdag 20. januar 2010

Klimaendringer? Menneskeskapte?

For å være helt klar: Jeg er overbevist om at vi opplever klimaendringer, og at disse er pådrevet av mennesker. Jeg vil her peke på tre av grunnene til at min faglige forståelse medfører denne konklusjonen:

Observasjoner:
Det finnes en rekke ulike observasjonsnettverk rundt i verden:

 • Vi har for eksempel observasjonen til de ulike meteorologiske institutt, Månedstemperaturer fra disse er delvis tilgjengelig på nettet blant annet hos rimfrost.no. Disse viser klar oppvarming når en ser på jorden som helhet.
 • Av de settene jeg omtaler over kan en samle disse observasjonen til regionale eller globale temperaturer. For Norge finner en kurven hos met.no: http://met.no/Klima/Klimautvikling/Klima_siste_150_ar/Hele_landet/
  Globalt finner en ulike sett blant annet HadCru: http://www.cru.uea.ac.uk/ og GISSTemp: http://data.giss.nasa.gov/gistemp/
 • Vi har observasjoner av solenstråling, solflekker, kosmisk stråling som ikke viser store endringer. 
 • Vi har observasjoner av blant annet mengden havvann som viser klar økning.
 • Observasjoner av mengden CO2 i atmosfæren har en klar økning, ca 260 ppm til ca 380 ppm.
Naturen
Ser en i naturen ser en endringer. Rimfrost.no har en oversikt over mye i "Nature talks". Der ser en at mange ulike fenomen i naturen snakker samme språk: det er en endring i form av varmere vær. Dette sammenfaller også med tendensen i isutbredelse i arktis, dette ligger åpne hos Cryosphere today og NSIDC. Andre tegn i naturen er for eksempel en 3000 år gammel sko smeltet frem på Juvassbreen.

Beregninger og fysikk
Drivhuseffekten er enkelt og greit at kortbølget stråling (lys) slipper inn nær uhindret, mens langbølget stråling (infrarød stråling) blir absorbert og reemittert. Ser en på egenskaper til de ulike gassene i atmosfæren finner en at en gruppe gasser har disse egenskapene. Dette tok Svante Arrhenius alvorlig og regnet på, han fant klare økninger ved dobling av CO2 mengden. For å gjøre denne typen beregninger trengs en forståelse av strålingsfysikk og effekten av økning av gasser, dette blir for teknisk for dette blogginnlegget.
Mer moderne beregninger enn Arrhenius sine er klimamodeller. Disser viser unisont at klimaendringen vi har observert kan spores til menneskelige effekter.
Hittil er det ingen som har klart å gi total forklaring på de observerte endringene uten menneskelige bidrag. Her regner jeg med for eksempel PDO, endret solstråling, kosmisk stråling...


Istedenfor å fokusere debatten på mennene bak forskningen, kan vi fokusere på fysikken som ligger i bunn? Som et forsett kommer jeg i stor grad til å la tiltak og politikk være, men kan ikke love at fristelsen ikke blir for stor til å kommentere.

5 kommentarer:

 1. Jeg er overbevist om at vi opplever klimaendringer, og at disse neppe er pådrevet av mennesker i den grad du tror.

  Den grunnleggende hypotesen (H0) til IPCC må verifiseres med observasjoner.

  Beregning av sannsynlighet for at en hypotese er riktig er helt meningsløst. Det er merkelig at dette ikke har vært påpekt allerede.

  Skydannelser, aerosoler og sot er ikke med modellene. Hvordan kan man være skråsikker på at modellene virker, når viktige variable ikke er med?

  Temperaturdata fra UHA MSU:

  http://www.cimometric.org/uha-dec.gif

  hentet fra

  http://www.climate4you.com

  viser at det ikke er noen temperaturøkning i periodene 1979 – 1997 og 2002-2009. Hele temperaturøkningen for perioden 1979 – 2009 på ca. 0.2 grader C, kommer rundt El Ninjo, i 1998. Er dette forenlig med at CO2-nivået stiger jevnt og trutt i hele perioden, fra 1979 til 2010?

  Dette er forhold som nå utfordrer budskapet til IPCC:

  Hockey-stick, tilbakeholdelse av data, tukling med varm middelalder (1000 – 1300), temperaturutvikling etter år 2002, ClimateGate, PachauriGate, Al Gore’s overdrivelser og feil bruk av data, Himalayafeil, politiker som ønsker å være ”forsker for en dag”, 2500 forskere bak IPCC-rapporten, IPCC-hypotesen er ikke verifisert, konsensus i vitenskapelige spørsmål er meningsløst.

  http://climometric.blogspot.com

  SvarSlett
 2. For det første påstår du at IPCC har en klimahypotese som de tester, dette er feil fremstilt: IPCC sin oppgave ved sine hovedrapporter er å samle, og gi et riktigst mulig bilde av, klimakunnskapen ved hver rapport.

  Kan du forklare hvorfor det er meningsløst å beregne sansynligheten for at en hypotese er riktig? Så vidt jeg kan se er det en av kjernene i vitenskapen til en hver tid å påpeke sanynligheter i form av usikkerheter, det er bare uvanlig å gjøre det så eksplisitt som IPCC gjør det.

  Å påstå at skydannelse, sot og aerosoler ikke er med i modellen er en overdrivelse. At de er mangelfullt beskrevet er riktig. Dette skyldes en kombinasjon av behov for mer kunnskap, og oppløsningen i modellen.

  Når det gjelder temperaturutviklingen var det en uvanlig tolkning du står for. En liten oppklaring er viktig: Selv om CO2 stiger jevnt betyr det ikke at temperaturen kommer til å stige jevnt.

  Kort gjennomgang av punktene du sier utfordrer IPCC:

  Hokey-stick: Mann sin kurve er i stor grad bekreftet av uavhengige studier.

  Tilbakeholdese av data: Noen påstår at Hadley holder tilbake data, mya av de datasettene det diskuteres om har ikke Hadley rett til å distribuere. Forøvrig er det vel en del andre forskere som ikke akkurat står for åpenhet, f.eks. spør Piers Corbyn om tilgang, eller be Scafetta & West om å legge frem sine datasett og koder.

  Varm middelalder: Dette er vel mye det samme som Hokey-stick diskusjonen. Her må en også være bevist forskjellen mellom regionale (Norge Grønland) og globale klimavariasjoner.

  Etter 2002: La oss få dette på noen års avstand så vi kan se den reelle utviklingen.

  Pachaurigate: Klønete av Pachauri Vis hvordan dette evt. har påvirket prosessen?

  Climate-gate: Min oppfatning: Mye skrik og lite ull.

  Al Gore's unøyaktigheter: Gore ble dømt for å ha 9 unøyaktigheter i filmen. Hovedkonklusjonen ble ansett som godt dokumentert

  Himalaya: En stor feil som ikke burde vært gjort. Feilen ble gjort i Arbeidsgruppe 2, ikke arbeidsgruppe 1 som så på det vitenskaplige grunnlaget.

  Politikeres oppførsel er vel ikke for oss å diskutere, la oss holde oss til vitenskapen.

  Antallet forskere bak IPCC er ikke veldig interresant så vidt jeg kan se.

  Konsenus: Kan noen komme opp med en bedre modell enn det IPCC bruker i arbeidet. Husk at alt som står i IPCC skal referere til vitenskaplige arbeider som har vært gjennom vanlig fagfellekontroll. IPCC står ikke for ny vitenskap, kun en oppsummering av hva vi vet.

  Forøvrig vil jeg gi en utfordring tilbake: Finn noen som har klart å gjenskape den globale utviklingen for det siste århundret uten å ta med menneskelige bidrag.

  SvarSlett
 3. Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.

  SvarSlett