onsdag 20. januar 2010

Grov feil i IPCC

IPCC (www.ipcc.ch) levere det som blir omtalt som FN's klimarapport. Arbeidet ved siste rapport var delt i 3 arbeidsgrupper som leverte henholdsvis delrapportene: "The physical science basis", "Impacts, Addaptation, and Vulnerability", og "Mitigation og climate change"

Feilen som er oppdaget er i del 2 "Impact addaptation and vulnerability", og omhandler avsmeltingen av ismassene i Himalaya. Rent konkret er det en påstand i rapporten som sier at isen trolig vil være borte innen 2035, denne påstanden er ikke vitenskaplig fundamentert. Selve utsagnet er på denne siden: http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg2/en/ch10s10-6-2.html, og IPCC sin kommentar til utsagnet er  her: http://www.ipcc.ch/pdf/presentations/himalaya-statement-20january2010.pdf. Feilen som ble begått i skrivingen av denne rapporten var at dette utsagnet ikke bygger på vitenskaplig publiserte artikler, men et intervju.

Det er verdt å påpeke at feilen ikke rammer hovedkonklusjonen at vi opplever en klar tilbakegang av ismasser i Himalaya, og at de andre delrapportene ikke er rammet av denne feilen. Jeg vil fortsatt påstå at IPCC sine rapporter representerer en god gjennomgang av klimakunnskapen på publiseringstiden.


Omtale i VG, VG, Dagbladet

1 kommentar:

  1. Du skriver:

    "Det er verdt å påpeke at feilen ikke rammer hovedkonklusjonen at vi opplever en klar tilbakegang av ismasser i Himalaya....."

    Det var da enda godt.

    SvarSlett