tirsdag 21. desember 2010

Varm verden = Kaldt Norge?

Jeg har holdt en del foredrag om klima og klimaendringer. I disse har jeg brukt projeksjoner for fremtiden, slik som disse for Trondheim. Den gjenomgående trenden er at det blir varmere, og mest om vinteren. Et annet element jeg har lagt vekt på er usikkerheten: Selv om de globale projeksjonene, med sine feil og mangler, gir et brukbart signal er det usikkert om de lokale effektene blir det samme.

Jeg har ofte blitt spurt om golfstrømmen stopper, og alltid sagt at det er liten sjanse for det. Jeg har sjeldent blitt spurt om klimaendringene kan medføre endret atmosfærisk sirkulasjonsmønster over Norge, kanskje det skyldes at normale mennesker ikke forstår betydningen av det?. Vanlig vær i Norge består i lavtrykk som kommer fra Island og treffer vestlandt (som Tuva). I aktive perioder kan disse komme omtrent som perler på en snor inn mot kysten av Norge. Disse aktive periodene kan indikeres ved en høy NAO-indeks. Unntaksvis legger det seg stabile langvarige høytrykk over Norge. Disse høuytrykkene pumper inn luftmasser fra Nord og Øst (Les Sibir og Arktis), og har klarvær. Det gir oss flotte dager med klarvær, men også kalde perioder.

Hvordan henger denne typen naturlige variasjoner sammen klimaendringene? Alle klimamodeller gir endringer i sirkulasjonen i et fremtidig klima. Noen av disse har alltid vist at en kan få lavere NAO indeks (Mer høytrykk og mindre lavtrykk i Norge). Disse modellene har alltid representert et klart mindretall. Spørsmålet en kan stille nå etter en kald vinter, og en kald høst, med vedvarende lav NAO er om disse viser et bilde på fremtiden? Isåfall går vi mot et kaldt Norge i en varm verden.

15 kommentarer:

 1. Det er jo ikke juleferie riktig ennå, så vi rekker vel noen runder med spørsmål før freden senker seg.

  Du skriver
  ##
  Spørsmålet en kan stille nå etter en kald vinter, og en kald høst, med vedvarende lav NAO er om disse viser et bilde på fremtiden? Isåfall går vi mot et kaldt Norge i en varm verden.
  ##

  Hva omfatter "verden"?

  SvarSlett
 2. Kort svar til et kort spørsmål: Med det mener jeg at den globale gjenomsnittstemperaturen godt kan være høy selv om et endret sirkulasjonsmønster gir relativt lave temperaturer i Norge (og nabolandene våre).

  SvarSlett
 3. RealClimate har en mer vitenskaplig artikkel om samme tema: http://www.realclimate.org/index.php/archives/2010/12/cold-winter-in-a-world-of-warming/

  SvarSlett
 4. Du nevner "..og nabolandene våre)."

  Hvilke naboer tenker du på?

  SvarSlett
 5. Min undring er knyttet til hvilke land du regner som våre naboer?

  Med sterk kulde i store deler av Europa, Russland, USA, Canada, Asia og Australia, ja så er det vel å strekke begrepet langt, å kalle alle disse for våre naboer?

  Jeg anser denne omtalen din ("varm verden") som ren desinformasjon, i et forsøk på å minimalisere betydningen av det kalde klimaet vi nå opplever, i store deler av verden.

  SvarSlett
 6. Å påstå noe annet enn at store deler av verden er varm er i direkte feil som jeg ser det. November som var kald på våre breddegrader så slik ut globalt: http://data.giss.nasa.gov/cgi-bin/gistemp/do_nmap.py?year_last=2010&month_last=11&sat=4&sst=1&type=anoms&mean_gen=11&year1=2010&year2=2010&base1=1961&base2=1990&radius=1200&pol=reg

  Har du en bedre kilde for GLOBAL temperatur?

  Jeg fannt desverre ikke en oversikt over desember så langt.

  SvarSlett
 7. Eller du kan kanskje heller bruke denne: http://processtrends.com/images/RClimate_GISS_temp_anom_map.png

  SvarSlett
 8. Fortsatt en God og fredelig jul. Glemte meldingen i går, det ble littt hektisk med ribbe, medister, akevitt og merkelapper.

  Ingen av linkene dine funker desverre. Er det et slikt diagram du tenker på? Det er hentet fra din siste link

  http://processtrends.com/images/RClimate_GISS_trend_latest.png

  I så måte kan det også være interessant å se på denne

  http://www.woodfortrees.org/graph/hadcrut3vgl/from:2001/plot/hadcrut3vgl/from:2001/trend

  Som jeg tidligere har sagt, den globale temperaturen har nærmest flatet ut etter år 2000. Den globale oppvarmingen pågår, sammenliknet med status i 1850. Men etter 2000 er ikke varmefluxen stor nok til å heve temperaturen ytterligere.

  Er temperaturen på vei ned?

  Dette er den ene delen av diskusjonen. Men det er argumentasjonen din jeg stusser over. Du kan ikke sammenlikne Norge med sin lokale temperatur og den globale temperaturen samlet. Hvordan ser du at Norge er kald på kurven over global temperatur? Hvor finner du Russland, Canada, Asia, New Zealand? Hvor mange land er kalde?

  Det blir villedende å trekke fram Norge som kald, og verden som varm! Som om det bare er Norge som er kald.

  Ja, strengt tatt er jo dette debattformem til politikerne våre.

  http://www.climometrics.org/10-ap-eg.jpg

  De har ikke grunnleggende kunnskaper om klima. De er kun et ekko av sine rådgivere eller de "andre". På det nivået kan vi ikke diskutere klimaendringer.

  SvarSlett
 9. Det virker som om det er en missforståelese av poenget i innlegget mitt: Poenget mitt var at temperaturen for Norge ikke representerer hele verden, og at det ikke er utenkelig med en fremtid der vi opplever relativt lave temperaturer i Norge selv om vi har en klar global oppvarming.

  SvarSlett
 10. Takk for den klargjøringen. Jeg la for liten vekt på det ”ikke utenkelige”.

  Det store spørsmålet nå er jo hva som skjer med klimaet fremover. Da tenker jeg på det nærmeste året og f. eks. frem til 2015. Dersom trenden i mitt diagram (woodtree) fortsetter vil vi jo ha en pågående global oppvarming, sammenliknet med 1850, der temperaturen fremover går ned. Det er mitt ”ikke utenkelige”.

  Og selv CICERO uttaler jo at det kan være nok med 5-10 år for å ”tegne” en trend

  http://www.cicero.uio.no/webnews/index.aspx?id=11504

  Så, mye står og faller med utviklingen frem til 2015. IPPC har da levert AR5 og globalt har vi da en trend over 15 år etter år 2000!

  I artikkelen på CICEROS’s hjemmeside må en ikke la seg lure av alt ”det varme på kartet”. Referanseperioden for normaltemperaturen er flyttet ti år bakover. Interessant, ikke sant?

  SvarSlett
 11. Kanskje du får bedre svar her om korttidstrendene du ønsker å se på: http://www.skepticalscience.com/Did-global-warming-stop-in-1998-1995-2002-2007-2010.html

  SvarSlett
 12. Her er et nærbilde av kulden over Europa i starten av desember:
  http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=47880

  SvarSlett
 13. Etter min mening er den linken et godt grunnlag for å lære hvordan villedning kan pakkes inn i grafer og betegnelser, korte og lange trender, ubalanse i bruk av El Ninjo og El Ninja, kluss med kronologien og tendensiøse utsagn. Ikke særlig vitenskapelig den der nei. På instituttet der jeg jobber har vi jevnlige litteraturmøter. Blogginnlegget kunne vært brukt i en instruksjon for hvordan man skulle gå frem for å få en valid artikkel. En annen mulighet er å vente til innlegget eventuelt hadde gjennomgått en refereebehandling. Presentasjon i et internasjonalt tidsskrift ville endret på vesentlige deler av artikkelen.

  Alt dette vil det føre for langt å gå gjennom på bloggen din. La meg heller ta det som er interessant, slik jeg leser grafen i Figure 1. Det er nærmest ingen temperaturstigning fra 1979 til 1997. Temperaturen gjør et hopp i tilknytning til El Ninjo i 1998. Fra 2001 til 2009 er det heller ingen betydelig temperaturstigning. I 2010 er det en ny El Ninjo. Da må trenden vente til El Ninjo 2010 er ”ferdig”, eller trenden må stanse før 2010.

  Det neste jeg synes er slående, er at mønsteret i temperaturvariasjonene er forskjellig, før og etter 1998. Dette har jeg påpekt mange ganger, men dette blir av en eller annen grunn avvist som en uviktig observasjon. Før 1998 er det fem Ninjo-topper, og fem Ninja-bunner, for å bruke terminologien i artikkelen. Temperaturen svinger rundt middelverdien, dvs. ved 0 grad. Etter 2001 er det også temperatursvingninger rundt middelverdien, med langt mindre amplituder. Ingen markante topper og bunner. Middelverdien ligger ved ca 0.3 grad. Så konklusjonen min er: Ingen temperaturendring i perioden 1979 – 1997. Ingen temperaturendring i perioden 2001 – 2009. Trenden, fra 1979 kan ikke trekkes til starten av 2011 før vi ser utviklingen etter El Ninjo 2010.

  Grafen viser at temperaturen
  samlet har steget 0.3 grad fra 1979 til 2010. Sammenliknet med 1850 pågår det således en kontinuerlig global oppvarming, men temperaturen har nærmest flatet ut etter år 2001. Det er heller ”ikke utenkelig” at temperaturen vil fortsette å flate ut, frem mot 2020. Da må den trendlinjen som beskrives som ”showing an unmistakable rise” tegnes på nytt.

  ”Time will show”. Det første spenningsvinduet er 2015. Da har vi i det minste 15 års observasjonstid etter år 2000, og årets El Ninjo har gjort seg ferdig.

  SvarSlett
 14. Hvorfor vil jeg ikke bli med på overtolkningen av kortidstrender som du til stadig trekker opp? De tre første avsnittene i blogginnlegget (http://www.skepticalscience.com/Did-global-warming-stop-in-1998-1995-2002-2007-2010.html ) du prøvde å slakte er vel grunn god nok, og avsnitt 3 er:

  "To find out whether there is actually a "cooling trend" it is important to consider all of these claims as a whole, since they follow the same pattern. In making these claims, 'skeptics' take short periods of time, usually about 10 years or less, out of context ("Cherry picked.") from 30 years of evidence; the minimum needed to make a valid judgment."

  Som jeg har vist tidligere ser jeg det relevant å se på noe kortere perioder enn 30 år, men ned på 10-15, eller kortere, ønsker jeg ikke å gå da dette er så korte perioder at naturlige variasjoner (f.eks. El Niño og La Niña) overstigere signalet fra global oppvarming.

  Bruker vi verktøyet som du trakk fem med begrensningen at en ikke jobber med kortere perioder enn 15 år (som du til stadighet trekker frem som en god tidsperiode før du overtolker de stiste 8-9 åerene): http://www.woodfortrees.org/graph/hadcrut3vgl/from:1995/plot/hadcrut3vgl/from:1995/trend

  Med det sammen kan kanskje en liten titt på denne siden http://woodfortrees.org/notes#wti være relevant.

  SvarSlett
 15. Godt Nyttår.

  Da lar vi det bli med det i denne omgang. Du vil ikke vurdere kortere trender nn 10-15 år. Jeg blir nysgjerrig på trender rundt 10 år, eller litt i underkant. Uansett, jeg er spent på hvordan det ser ut når El Ninjo og La Ninja har gjort seg ferdig. Som Terje Wahl uttaler på fo.no

  http://www.forskning.no/blog/terjewahl/274450

  oppvarming kommer i forbindelse med El Ninjo.

  Min tolkning av grafen i din første link: Temperaturen flater nærmest ut. Antakelig en "stigning" langt under 0.016 grad/år.

  Siste link: takk fo info, den skal jeg lese med interesse. Jeg er ute etter å forstå klimaendringene. All "ny" informasjon er av det gode. Jeg er imidlertid stadig skeptisk til den store foreslåtte menneskelige andel, og jeg er fortsatt nysgjerrig på den mulige utflatingen som pågår.

  SvarSlett