tirsdag 5. april 2011

Annmeldelse av "Klima forklart"

Christian Bjørnæs har gitt ut en bok med den ambisiøse tittelen klima forklart, men klarer han å leve opp til tittelen? 

Bjørnæs beygger opp en lettlest fortelling som snor seg gjennom klimaforskningen fra Svante Arrhenius og frem til i dag. Han gir et greit sammendrag av hvordan mye av forskningen henger sammen. Mye av utviklingen fra de relativt enkle beregningene Arhenius bedrev for over 100 år siden til dagen avanserte modeller gir han et greit bilde av.  Så på tross av dette som tilsynelatende kan gi en god faktabasert bok om klima er det noe uforløst over "Klima forklart".

Det første som slo meg når jeg leste boken var mangelen på driv. Dette er en bok som beveger seg rolig og korrekt bortover klimaforskningen ganger. Den skaper lite nysgjerrighet, og er du ikke veldig opptatt av klima faller du raskt av.

Det andre som jeg sliter litt med i en bok med tittelen "Klima forklart" er mangelen på forklaring. Bjørnæs kommer aldri inn på for eksempel fysiske forklaringer. Han nevner drivhuseffekt og strålingspådriv uten å gå inn det komplekse spillet med absorpsjon og emisjon.

Det tredje er at han rører nesten ikke det politiske maktspillet som er ute å går om klima.

Oppsummert: Dette er altså en bok for personer som er levende opptatt av klima og klimaendringer, personer som stort sett kan stoffet fra før.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar