mandag 2. januar 2012

Om klimaendringer og global oppvarming

Det kan synes som om det er en forvirring når det gjelder begrepene klimaendringer og global oppvarming. Forvirringen i enkelte kretser er så dyp at enkelte beskylder andre for manipulasjon o.l. når disse begrepene benyttes. Så dette lille innlegget er et lite forsøk på å oppklare, men er nok mest egnet til å forvirre:

Først la oss definere begrepene så enkelt som mulig:

 • Klimaendringer: Endringer i været over tid.
 • Global oppvarming: At temperaturen på jorden, som helhet, stiger.
Se det var ganske enkelt, og har du dette klart for deg er du ganske godt rustet til å se når det rotes. La oss se litt nærmere på begrepene:

Klimaendringer
Som sagt over et dette endringer i været over tid. Dvs at variasjonene fra dag til dag, og år til år ikke blir viktige i annet enn at disse variasjonene er med på å drive endringene over tid. Et mer nærliggende eksempel er forskjellen på adventstiden i Norge i 2010 og 2011. 2010 var svært kald, men 2011 var en varm periode. Denne variasjonen er ikke det vi kan kalle for klimaendringer, kun variasjoner i været. En visualisering finner du her: http://eklima.met.no/metno/trend/TAMA_G0_23_1000_NO.jpg En viktig detalj er at i begrepet klimaendringer ligger det ikke noen geografisk informasjon, kun en tidsinformasjon.

Global oppvarming
Global oppvarming kan på mange vis sies å være et spesialtilfelle av klimaendringer. I begrepet global oppvarming ligger det eksplisitt to krav: Temperaturen stiger, og dette er globalt. Dvs at enkelte lokale målinger som ikke viser oppvarming har lite til ingen effekt om temperaturobservasjonene på jorden som helhet viser oppvarming. For å si det enkelt: Er det kaldt på trappa, og varmt i resten av verden er nok verden som helhet varm.

Jeg regner med at alle de som forvirrer seg inn til denne bloggen har begrepene godt definert, og fannt denne bloggen i beste fall er unødvendig.

Forøvrig: Godt nytt år

2 kommentarer:

 1. Jeg misforsto først den innskutte setningen ",som helhet," i definisjonen din av global oppvarming. Jeg trodde at du tok med hele havet, der mesteparten av varmen magasineres, dvs. ikke bare overflatetemperaturen i havet. Jeg sjekket opp i klimaleksikonet til Sigbjørn Grønås på http://besteforeldre.framtiden.no/joomla15/index.php?option=com_content&view=article&id=84:lite-klimaleksikon&catid=39:klimafaglig&Itemid=54 . Der skriver han at global oppvarming er "Økning i global overflatetemperatur ...". Så derfor tror jeg nå at du med den innskutte setningen understreker at det er gjennomsnittstemperaturen for hele jorden.

  Jeg har trodd at vi kan snakke om regionale klimaendringer, f.eks. klimaendring i Arktis. På engelske Wikipedia får jeg støtte for det, ved at de skriver "Climate change may be limited to a specific region or may occur across the whole Earth." I klimaleksikonet sitt skriver Grønås om klima og klimaendringer uten å si noe om geografisk område, så jeg får ingen hjelp der denne gangen. Du skriver i innlegget ditt at "i begrepet klimaendringer ligger det ikke noen geografisk informasjon, kun en tidsinformasjon." For meg ser det ut til at du og Wikipedia er uenige. Det er fint om du kan utdype dette.

  Det er nyttig for oss som ikke har vår faglige bakgrunn innenfor klima og meteorologi at du skriver om definisjoner.

  SvarSlett
 2. Selvfølgelig kan vi, som du påpeker, snakke om regionale klimaendringer. Som jeg prøvde å definere over ligger det ikke geografiske avgrensinger i ordet klimaendringer. Å legge på ord som lokal, regional global o.s.v. gjør at vi kan knytte utstrekning til endringen. Hvis jeg observerer at mitt hjemsteds vær endres i løpet av f.eks. en 50 års periode er dette en lokal klimaendring. For å se på hva som er den regionale, nasjonale o.s.v. klimaendringen må jeg samholde denne lokale observasjonen med andre observasjoner som dekker arealet av interesse best mulig.

  Når det gjelder mitt innskutte "som helhet" er det ganske riktig for å poengtere at temperaturen på hele jordens overflate er det sentrale her.

  SvarSlett