torsdag 12. april 2012

Havet stiger og synker

Sett deg ned på brygga en dag, og du kan se havet stige og synke, omtrent slik står medieoppslagene om effekten av klimaendringer på havnivåstigning i Norge. I 2009 kom grunnlaget for NOU om klimatilpassing: Klima i Norge 2100. Innholdet i den rapporten er også delvis grunnlaget for denne rapporten. Begge viser rundt en halv meter havniv stigning i Norge. I dag kom kartverket med sin rapport om havnivå og landheving der de viser helt marginale endringer for Norge.

Spørsmålet blir hva er forskjellen på disse? Den store forskjellen ligger i ha som legges av globale føringer for endret havnivå. Kartverket bruker siste IPCC rapport som grunnlag, mens "Klima i Norge 2100" bruker nyere anslag som har omtrent en halv meter mer global økning av havnivå. Går en nøyere etter i begge rapportene, og spesielt kartverkets, og tar med seg usikkerhetsrommet viser det seg raskt at det som tilsynelatende er stor avvik mellom rapportene når en ser på et deterministisk varsel for havnivå (halv meter høyere mot marginal endring). I bunn og grunn viser det seg at ulikheten bygger på valg av klimaprojeksjon, der kartverket har vært veldig konservative ved å velge tall fra IPCC mens "Klima i Norge 2100" har brukt nyere projeksjoner. At media gjør dette til en stor sak er en annen dimensjon.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar