fredag 10. februar 2012

Naturen ordne det selv? (Himalaya)

Overskriften i Aftenposten er som følger: "Ny rapport: Himalaya-isen smelter ikke likevel". Oppsummert er innholdet i artikkelen (og forskningen bak): Breer høyt opp i Himalaya har vokst og volummessig kompensert for tapet av is i lavere isbreer. Overraskelsen i forskningen er ikke at breene i høyden har vokst, men at de volummessig har kompensert for tapet i lavereliggende breer.

Betyr dette at det har vært feil å påstå at det har vært økt avsmeliting i lavere breer? Kanskje, men trolig ikke. Dynamikken i global oppvarming når det gjelder breer kan være omtrent som følgende:
  • Økte temperaturer fører til økt avsmeliting
  • Økte temperaturer fører til økt fordampning
  • Økt fordampning gir mer nedbør
  • Temperaturøkningen i høyfjellet er ikke nok til at den økte nedbøren kommer som regn, en får dermed mer snø på toppene.
  • Økt mengde snø på toppene fører til økt isvolum i breene som kompenserer for tapet i de lavere delene.
Om dette betyr at en kan stoppe å bry seg om faren før at havet skal stige er svaret enkelt: Nei. John Bamber oppsummerer det slik:  "Anslagene for hvor mye havet vil stige vil ikke endre seg mye, kanskje med rundt fem centimeter".

#################
Liten oppfølging: 150 milliarder tonn ismasse smeltet mellom 2003 og 2010: http://e360.yale.edu/digest/glaciers_ice_caps_losing_150_billion_tons_of_ice_annually/3326/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+YaleEnvironment360+%28Yale+Environment+360%29

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar