fredag 13. mars 2009

Kort tid?

Har en fulgt med i kommunikasjonen av klimaendringer noen år ser en en klar dreining i hva som sies. På starten av 90 tallet ble det snakket om mulige klimaendringer. I 1995 slo IPCC fast at det var sansynlig at menneskeheten påvirket klimaet, etter har de kommet med to rapporter til der sporene etter menneskelig påvirkning av klimaet blir tydeligere og tydeliger.

Dersom teorien om at klimaendringer er påvirket av mennesker stemmer er det tegn som tyder på at vi begynner å få dårlig med tid for å forhindre ukontrollert oppvarming. En kan for eksempel se på smeltingen av is i Arktis som de siste to årene har vært langt over det en forventet for noen år siden, eller at Atarktis smelter raskere enn forventet. Når det gjelder stigning av havet er det påvist 17 cm økning, men det er usikkert hvor fort havet vil stige i fremtiden.

Det er ikke mengel på kunnskap som har gjort at vi ikke er full gang med å gå mot et lavutslippsamfunn, men derimot øker utslippene. For eksempel har klimaforsker James Hansen i en årrekke advart mot at vi har en menneskepåvirket global oppvarming som kan skape store problemer, hans første høring i det amerikanske senatet var på slutten av 80 tallet. Heldigvis er det tegn som tyder på at forskningen nå blir tatt seriøst, f.eks. skal EU samkjøre sin innsats for å få ned utslippene. Vi får håpe innsatsen kommer sterkt, og raskt, nok, og at vi ikke kaster bort 20 år med å høre på fornektere som ønsker å hale ut debatten med støy. (To eksempler til her og her)

2 kommentarer:

  1. Det vi må innse er at politikere over hele linja her på berget overhodet IKKE har verktøy i verktøykassen sin. Med dagens utvikling har Norge ingenting å bidra med i klimaspørsmålet annet enn tomme ord.

    SvarSlett
  2. Nå er vel ikke verktøyeska helt tom, spørsmålet er vel mer viljen til å ta tak i det. For eksempel går det an å få ned privatbilismen, tiltakene er velkjente (kombinasjon av økt muligheter uten bil og økt kostnad ved bilbruk), men dette er ikke alltid like populært. Populæritet er viktig for politikere, mens en god del av tiltakene er svært upopulære.

    SvarSlett