torsdag 5. mars 2009

Utslipp og fangst

Bellona har lenge vist seg som en solid støttespiller når det gjelder CO2fangst. De har tatt det helt enkle utgangspunktet at vi ikke kommer bort fra fossile brennstoff, og jobbet aktivt med hvordan vi kan dempe utslippene av drivhusgasser fra de fossile brennstoffene. Nå har de lagd en nettside der CO2 fangst demonstreres. (Omtalt i VG) Tjenesten til Bellona omtaler, så vidt jeg kan se, bare karbonfangst etter forbrenningen er gjennomført, men hva med fangst før forbrenningen gjennomføres. I denne typen fangst spaltes skilles hydrogenet ut fra kull/olje/gass. Karbonet, sammen oksygen, skilles ut som CO2, mens hydrogenet går til forbrenning. Presidenten i GE er helt klar på at han mener en slik teknologi er kommet nærmere storskala drift enn fangst etter forbrenning.

Når vi nå vet at de store, og økende CO2 utslippene, våre gir klare endringer i drivhuseffekten er det kanskje på tide å begynne å justere utslippene våre. God kunnskap om muligheter, som i Bellonas tjenste, og oversikt over hvor de store utslippene er, som en f.eks finner hos gapminder, er da essensielt. Jeg vil berømme Bellona for å ha lagd en god veiviser inn CO2 fangs, og håper andre kan gjøre det samme innen andre deler av tiltakene som må settes i gang.

Oppdatering:

USA vurederer nå et forslag på registrering av CO2 utslipp. Dette forsllaget vil gi en nasjonal oversikt over utslipp i USA, noe som i dag ikke finnes. En slik oversikt vil være et meget nyttig verktøy på veien mot et samfunn med meindre utslipp. Nytten vil være at en vet hvor det vil være størst potensiale for utslippskutt, og dermed kan målerette tiltakene mot de områder og sektorer der en får størts effekt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar