onsdag 25. februar 2009

Korreksjoner av unøyaktigheter

Al Gore har akkurat trukket en graf fra sin klimapresentasjon. Grafen, fra Cred, vise hvordan naturskader har økt dramatisk de siste årene. Dessverre legger Gore ikke vekt på alle de andre årsakene enn klimaendringer til økningen i naturskader. Det er synd at så viktige dabatter, som den om klimaendringene, skal skjemmes av sluv, her har vi alle noe å lære.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar