tirsdag 24. februar 2009

Antarktis, snø og is

I disse dager har Solheim med flere besøkt den norske basen, Troll, i Antarktis. (Dagbladet, VG og Aftenposten). Der vil de oppleve et tilsynelatende uforanderlig isøde uberørt av menneskehender. Men er dette området så uberørt?

Det har lenge vært en påstand at temperaturen faller i Antarktis, etter en gjennomgang av hvordan utviklingen egentlig er i Antarktis finner at dette området også begynner å merke klimaendringene. Det er nå påvist klar oppvarming av Antarktis (oppfølgende artikler: 1 og 2). En effekt av dette er at innlandsisen i Antarktis trolig vil øke. Dette skyldes at det i området er så kaldt at selv en betydelig oppvarming på flere grader Celsius ikke vil heve temperaturen så høyt at en vil få avsmelting. Derimot vil et varmere klima i området medføre mer nedbør som snø, noe som vil bygge opp massen med snø og is på innlandet.

Når det gjelder sjøisen er det ikke noe unormalt med årets isutbredelse. For Arktis derimot ser det ut til at det er lite is hittil i år, det blir spennende å se om utviklingen med stor smelting om sommeren fra de siste år fortsetter i år.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar