torsdag 19. februar 2009

Ops, vi tok vist feil.

Flere av forskerne i FN's klimapanel (IPCC) går nå ut å sier at de tok feil: Oppvarmingen ser ut til å gå mye raskere enn anntatt. (Saken er også dekket hos Aftenposten, og yr.no).

For observante lesere er det vel egentlig ikke overraskende at klimapanelet har underestimert utviklingen. Et eksempel er f.eks. avsmeltingen i Arktis som ser ut til å gå mye raskere enn det som lå til grunn for klimarapporten i 2007. Ser en tilbake på historikken i IPCC finner en at IPCC stort sett har vært for forsiktige i sine antagelser. I Rapporten fra 1989 slås det ikke fast at mennekeheten har påvirket systemet, ennå muligheten for dette var velkjent i forskermiljøet. I 1995 slås dette fast, men beregningene for fremtidig utvikling er for forsiktige. Fremtiden beskrevet i 2001 og 2007 er ganske like, men nyere observasjoner tyder på at de er for forsiktige.

Nå når vi har 20 år med IPCC rapporter, og minst 14 år med ganske sikker kunnskap om menneskelig påvirkning burde vi ha klart å gjøre noe med utslippene, men dengang ei. Observasjoner og beregninger av utslipp viser en forsatt klar økning i utslipp. Norge er effektive i å øke våre utslipp gjennom oljevirksomhet, noe som Hammerfest viser ved å klatre opp som den kommunen med de tredje største utslippene. (Også hos Dagbladet)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar