tirsdag 24. februar 2009

USA tar ansvar, og verden måler CO2

Det er ingen tvil om at USA er en av de med størst utslipp av klimagasser, men nå begynner USA å ta ansvar. I løpet av dette året eller neste år kommer Obama sin administrasjon med en ny lov ang utslipp av klimagasser. I tillegg til denne nye lovgivingen satser Obama på å bruke grønn teknologi til å motvirke finanskrisen. Ikke mist er det viktig at USA her samarbeider med Kina i denne satsingen. En slik felles satsing gir håp om å unngå denne typen oppslag:
Utslippene av klimagasser øker fortsatt. Og at vi rekker å snu.

Når det gjelder utslipp er en del store og interessante prosjekter på gang. For USA er det prosjekt Vulcan som offentliggjør utslipp av blant annet CO2, nylig utvidet til å vise dette i Google maps. På verdensbasis er det prosjekt, Hestia, i gang for vise fordelingen mellom land. Parallelt med dette er det nettopp satt i drift en ny satelitt, Orbiting Carbon Observatory (OCO), som som skal måle karbon kilder og sluk, det skal bli spennede å følge hva denne satelitten kommer frem med av kartlegging. (Dagbladet har dekket saken)

OPPDATERING:
Oppskytingen av OCO har ikke gått feilfritt, løfteraketten skilte ikke lag med satelitten.

OPPDATERING2:
Da er det bekreftet, satellitten ligger nå på havets bunn.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar