onsdag 25. mars 2009

Vårt valg

Al Gore kommer med en ny bok: «Our Choice» - Vårt valg. Navnet på boken gir en grunn til å se på hvilke valg vi gjør. Synovate, sammen CICERO, har lagd "Den store Norske miljø og klimaundersøkelsen" (Desverre koster selve rapporten penger). Her har de sett på hvor villig folk er til å gjøre miljømessige riktige valg i hverdagen. Hovedkonklusjonen er at rundt halvparten av befolkningen i større eller mindre grad mener de gjør miljømessig riktige valg i hverdagen.  De har kombinert informasjonen om dette med annen demografisk informasjon. Her finner en at de som er mest villig til å gjløre miljømessige riktige valg i hverdagen er yngre kvinner med høy utdanning, mens yngre menn med lav utdanning er minnst villig til det. Ser en partipolitisk på det kommer miljøengasjementet størst ut blant SV velgere, mens FRP velgere ikke bryr seg om det. 

Selv om yngre kvinner som stemmer SV har den klareste holdningen at de vil jobbe for miljøet er det ikke sikkert disse har den lavesle belastningen på miljøet. Yngre mennesker med høy utdanning har ofte ganske god råd, og god råd medfører ofte at de har et høyere forbruk. I bunn og grunn er det ikke hvor god vi er til å kildesortere e.l. som gir de store utslagene, men hvor god vi er til å unngå unødvendig forbruk. I tillegg til å tenke på det globale miljøet har vi en del å tenke på når det gjelder lokal forsøpling.

På en mer nasjonal og internasjonal skala svekker det nok Norges omdømme som miljønasjon når oljefondet investerer i selskaper som raserer regnskogen. Faktisk viser tallene at vi investerer 3 ganger så mye i selskaper som raserer regnskogen enn i vern av regnskogen, skulle det ikke være en etisk styring av oljefondet?

Mer hyggelig er det å se nyheter som viser at noen bryr seg. Yara har foreksempel satt igang et systematisk arbeid med energisparing, dette er sikkert ikke utelatende for å spare miljøet, men det bidrar. Om et selskap kan bedre økonomien og hjelpe miljøet samtidig er vel det et gode. Noe mer overambisiøst er vel SV's vedtak om å forby bensinbiler innen 2015. Uansett må vi sette inn kreftebne nå om vi skal få ned utslippene.

3 kommentarer:

 1. "Faktisk viser tallene at vi invisterer 3 ganger så mye i selskaper som raserer regnskogen enn i vern av regnskogen, skulle det ikke være en etisk styring av oljefondet"

  Denne problematikken går ut på det samme problemet som er den grunnleggende selvmotsigelsen ved oljefondet. Dette er penger som strømmer inn i statskassa fra utvinning av olje. Vi utvinner olje og gass, og bruker pengene på "reduksjon" av utslipp som følge av en stadig ekspanderende olje å gassutvinning, noe som jo er i statens egeninteresse nettopp fordi det gir penger i statskassa slik at vi kan bruke enda mer penger på "klimatiltak". På lignende vis investerer vi i selskap som hugger ned regnskogen og kjøper samvittighet ved å bruke deler av pengene på tiltak til bevaring av regnskogen. Hvis man ser pragmatisk på det gir denne onde sirkelen null incentiv til forandring men opprettholder bare det nåværende.

  SvarSlett
 2. Det heter INVESTERE, ikke invistere. Kan dere endelig lære det?

  SvarSlett
 3. Takk Guri, jeg har rettet skrivefeilen du påpekte

  SvarSlett