onsdag 1. april 2009

Før "Aftermath"

Som tidligere omtalt så jeg en episode i serien "Spooks" der økoterorister krevde offentliggjøring av dokument med Storbritanias strategi før, under og etter en kollaps i veden grunnet klimaendringene. DN magasinet 21/22 mars har en lang artikkel kallt "Drivhuseffekten". Her viser de hvordan Arbeiderpartiet, med Jens Stoltenberg i spissen, har vær pådrivere for å skape et globalt kvotemarked for CO2. Spesielt skal de ha vært pådrivere for det som nå heter CDM (I CDM kan en kjøpe klimakvoter ved å gjøre tiltak hos fattige land). 

På papiret kan det se ut som om CDM er en god miljømessig løsning, og kanskje Stoltenberg med flere bør berømmes? I Artikkelen til DN trekkes det frem en annen grunn til dette enn et miljøengasjement. I følge artikkelen er strategien å utsettet tiltakene i Norge så lenge at vi kan utvinne all den oljen vi klarer før reelle begrensninger når oss. Dette betyr at Norge benytter en fasade av et miljøengasjement til å rettferdiggjøre en politikk bygd på store og økende utslipp. Et eksempel er at målene innen biodrivstoff er så lave at målene alt er nådd. Det personlige engasjementet på stortinget virker heller ikke påtagende. (også omtalt hos Dagbladet). Et forslag kan være at politikerne tar en titt på Asbjørns klimapåske.

Nå er det ting som tyder på at næringsliv og et økende antall mennesker begynner å ønske en endring. StatoilHydro og Statkraft bygger en stor vindpark i England (også hos tu.no ). De gjør nok dette for å tjene penger, men ingen ting er bedre enn at miljø og inntekter kan trekke i sammen retning. Millioner av mennesker markerte Earth hour ved å skru av lyset i (minst) en time. strømleverandørene målte effekten til tilsvarende 2,6 millioner slukkede pærer. b

At effekten av klimaendringer nå begynner å gjøre seg gjeldene er det ikke noen tvil om. Australia har for eksempel opplevd to kraftige hendelser, først tørke og brann, og nå flom. Ingen vil kunne si at disse hendelsene er en følge av klimaendringer, men de passer inn i et mønster. Et annet sted der klimaendringene er tydelige er i arktis, her har isen gått drastisk tilbake

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar