mandag 20. april 2009

Olje og gass er ikke et klimaproblem

Overskriften er sammendraget av en påstand av Erna Solberg, mer eksagt sier hun: "En av de store feiltolkningene i Norge er at olje- og gassvirksomheten er et klimaproblem. Det er det ikke." Hennes påstand er at nork olje og gass fortrenger kullkraft. Dette er en påstand som, så vidt meg bekjent, ikke er dokumentert. Det som derimot er dokumentert er at mange land jobber meget aktivt med å skaffe seg tilstrekkelig med energi. I denne kamem brukes de enegikildene de kan skaffe seg. En forlengelse av den tankegangen er at norsk olje og gass gir mer energi på markedt, noe som vil senke prisen. Lavere pris stimmulerer ikke til enøk og utbygging av miljøvennlige energikilder.

Nå er ikke Erna den eneste som har vært ute å snekket, eller ikke snakket, om miljø og klima. Jens Stoltenberg viet merkbart liten tid til klima i sin tale. Sakset fra Dagbladets dekning:

"Dette sa Jens om klima og miljø:

• Nye bedrifter og ny teknologi gir ikke bare nye arbeidsplasser. Det gir også et renere miljø. Omstillingen som vil følge av det økonomiske tilbakeslaget gir oss muligheter til å skape mer miljøvennlige bedrifter. Mer miljøvennlige arbeidsplasser. Den muligheten skal vi gripe.

• Vi mente alvor da vi på vårt forrige landsmøte vedtok overoppfyllelse av Kyoto-forpliktelsene og at Norge skal bli et karbon-nøytralt land. Oppgaven er ikke å velge mellom arbeid eller miljø, oppgaven er å forene arbeid og miljø, sa Jens Stoltenberg." Vi får håpe han, og andre politikere, reelt begynner å jobbe med å minke utslippene av drivhusgasser. Innsatsen har vært så laber at selv LO ønsker en større satsing på fornybare energiresurser.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar