torsdag 23. april 2009

Dagliglivets klimavalg

Hver dag møtes vi med utfordringer om hvordan få familielivet til å henge sammen. Det er jobber som bare går litt over tiden, speidermøter rett etter jobb, fotballtrening osv. I tillegg bør en prøve å minske den negative miljømessige påvirkningen. En har jo her et håp om at regjeringen vil hjelpe til og gå forran med et godt eksempel, men der skjer ikke alltid. 

I teknisk ukeblad ser jeg at transporten ved klimamøtet og ministermøtet i Tromsø skal håndteres av Oslofirmaet OMT limousine. Ikkebare skal firmaet ta seg av bestilling o.l., men de sak faktisk skipe sine egne biler til Tromsø. Dette skal gjøres ved at bilene kjøres til Trondheim, før de skipes videre med Hurtigruta. I saken hører det med at et Tromsøfirma har tilstrekkelig med Lexus hybrid biler klar til bruk i Tromsø. Når Jan Erik Jensen ved OMT sier at bilene deres er tre ganger så miljøvennlige som Lexus alternativet kan dette enten skyldes en av fire ting: Missforståelse (han snakker om nye dieselmotorer og partikkelfiltre), at han ikke har regnet transporten til og fra Tromsø inn, at han bevist villeder, eller at bilene er så mye mer miljøvennlige at transporten kompenseres av det. Uansett har jeg sendt et spørsmål til OMT 23.04 om hva han bygger påstanden på. Når det gjelder statens valg av OMT skjuler de seg bak rammeavtale. 

Nå er ikke saken av de største egentlig, men den står frem som en illustrasjon på hvor lett det er å ta et miljømessig dårlig valg. Her kunne regjeringen for eksempel satset på elbiler som en markering av "det store elbilåret".

OPPDATERING:
OMT svarte raskt med denne teksten:

Hei Hans Olav,

Nå er ikke alt som står på trykk nødvendigvis slik det ble sagt.

Jeg har aldri sagt at en lexus forurenser 3 x mer en en av våre biler. Jeg konkretiserte aldri dette.

Ønsker du å vite hva jeg sa, så er du hjertlig velkommen til å ringe meg, det kan være av interesse for deg. Vårt selskap har en sterk miljointeresse og bidrar der hvor vi kan.

Ser frem til en samtale med deg.

Mvh

Jan-Erik, OMT


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar