torsdag 30. april 2009

Hvor er nødbremsen?

I Nature har det nå kommet to uavhengige studier for hva som skal til for å stoppe oppvarmingen ved 2 grader globalt. (Allen et al og  Meinshausen et al) Konklusjonen er lik for begge: Kraftige begrensninger i utslipp nå. Utslippene må kuttes med 80 % innen 2050 (Mer detaljert kommentar på realclimate.org og forskning.no). Dette er for å unngå en stigning over 2 grader. Nå er det stemmer fra øystater rundt i verden som begynner å si at vi skal prøve å stoppe på 1,5 graders oppvarming, dette vil kreve ennå mer radikale tiltak. Under møtet i Tromsø kom Gøran Persson med et av de klareste utsagnene: Hvorfor gjorde du ikke noe, bestefar? Og Al Gore oppfordrer fortsatt til kutt.  

Samtidig som det diskuteres og forhandles i Tromsø kommer det ytterligere tegn på at klimaet er i ferd med å endre seg, et eksempel er kollapsen av Wilkins Ice shelf. Vi får håpe politikerne tar noe av dette inn over seg. Enkelte tegn tyder på at noe kanskje skjer, f.eks begynner Storbritania å stille krav om CO2 håndtering

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar