tirsdag 5. mai 2009

Den Grønne ledertrøya

EBL kom 4.5.2009 med en rapport kallt "Den Grønne ledertrøya". I likhet med Jørgen Randers rapport fra tidligere i år viser EBL at Norge ganske enkelt kan raskt kutte sine utslipp. 

Randers sine 5 hovedpoeng var:
 • Fase ut oljefyring
 • Elektrifiser 20 % av personbiltrafikken
 • Elektrifiser 25 % av olje og gassvirksomheten offshore
 • Installere karbonfangst og lagring på seks industrielle punktutslipp
 • Intensivere arbeidet med energieffektivisering.
EBL sine hovedpoeng er 
 • Energibruken må dekkes opp slik at bare CO2 fri energi leverse brukerne
 • I petroleumssektoren og personbilsektoren vil elektrifisering gi vesentlig høyere energieffektivitet
 • Energieffektivisering av bygg er viktig, men trenger tid.
 • Det må forskes på hvordan en kan få ned karbonutslippene fra transportsektoren
 • En styrking av elnettet er viktig for å kunne lever den nødvendige strømmen.
 • Kjente teknologier inne de ulike sektorene kan ta oss til 90 % av kuttene for å komme ned til 2 tonn per innbygger.
Som en ser er begge rapportene, ikke overraskende, enige om de viktigste tiltakene. En kan også legge merke til at kvotehandel ikke er på listen over viktige poenger fra noen av rapportene, og da er det kanskje ikke så farlig at Australia har utsatt sitt program for kvotehandel


OPPDATERING:

Bellona har nå hevet seg på og lagd en rapport der de viktigste tiltakene blir trukket frem. Hovedpunktene her likner de to andre og er:
 • Elektrifiser bilparken
 • Mist 10% biobrensel i alt brensel
 • CO2 fornd og strenge krav til skpis og ferjerafikk.
 • Minst 73 % fornybar energi innen 2020
 • Fond på 10 milliarder for å stimmulere industrien
 • Elektrifiser oljevirksomheten
 • Fase ut oljefyring

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar